Науково-практичний коментар до ст. 213 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 213 Сімейного кодексу України

Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими пра-

во на усиновлення дитини

 

1. За наявності кількох осіб, які виявили бажання уси- 

новити одну і ту ж дитину, переважне право на її усинов-

лення має громадянин України:

 

1) в сім\’ї якого виховується дитина;

 

2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини,

яка усиновлюється;

 

3) який усиновлює кількох дітей, які є братами,
сестра- 

ми;

 

4) який є родичем дитини.

 

2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті,
пе-

реважне право на усиновлення дитини має подружжя.

 

1. Відповідно до пункту \”а\” частини другої статті 20 Кон-

венції про права дитини, держави-учасниці визначають, що

усиновлення в іншій країні може розглядатися як альтерна-

тивний спосіб догляду за дитиною, якщо дитина не може
бути

передана на виховання або в сім\’ю, яка могла би
забезпечити

її виховання і усиновлення у своїй країні.

 

У зв\’язку з цим при бажанні усиновити одну і ту саму ди-

тину громадянином України та іноземцем перевага буде
нада-

на першому.

 

2. Конкуренція кількох осіб, які бажають усиновити дити-

ну, – надзвичайно рідкісне явище. Якщо все ж станеться,
що

кілька громадян України є претендентами на усиновлення
од-

нієї і тієї ж дитини та подали відповідні заяви до суду,
мають

бути подані докази про наявність обставин, які надають
ко-

мусь із них переважне перед іншими право на усиновлення.

 

Може статися, що кожен із заявників доведе наявність об-

ставин, перечислених у частинах першій та другій цієї
статті.

У цьому разі від суду залежатиме вибір особи, усиновлення

дитини якою відповідатиме її (дитини) найвищим інтересам.

 

3. Серед осіб, які мають перевагу, на перше місце
поставлені

ті, у сім\’ї яких виховується дитина. І це правильно.
Часто бу-

ває, що дитина називає їх мамою, татом, отже, реально
стала

членом їхньої сім\’ї, пройшовши попередньо шлях
відповідної

адаптації.

 

Друга ситуація, коли у сім\’ю, у якій проживає дитина,

входить вітчим чи мачуха. Дитина, як і в першому випадку,

залишається у звичній для себе обстановці. Дитині
необхідно

буде пристосуватися лише до особи, яка бажає стати для
неї

матір\’ю чи батьком.

 

У третій ситуації дитина усиновлюється родинним гуртом,

який мав би бути для неї психологічним захистом. У
четвер-

тому випадку усиновлювач є родичем.

 

У всіх цих чотирьох випадках усиновлення дитини є для

неї психологічно комфортним.

 

4. Подружжя як претенденти на усиновлення дитини від-

несені також до осіб, які мають переваги.

 

Подружжя може повністю підпадати під умови, визначені

у пунктах 1, 3, 4 частини першої статті 223 СК. Якщо вони
не

є родичами дитини або усиновлюють лише одну дитину, вони

мали би право бути усиновлювачами дитини лише за відсут-

ності осіб, зазначених у частині першій статті 213 СК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code