Науково-практичний коментар до ст. 215 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 215 Сімейного кодексу України

Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

 

1. Облік осіб, які бажають усиновити дитину, ведеться

відділами та управліннями районних, районних у містах

Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконав-

чих комітетів міських, районних у містах рад, на які по-

кладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та пік-

лування, Міністерством освіти Автономної Республіки

Крим, відповідними управліннями освіти обласних, Київ-

ської та Севастопольської міських державних адміністра-

цій, а також Центром з усиновлення дітей у порядку, вста-

новленому Кабінетом Міністрів України.

 

2. Облік іноземців та осіб без громадянства, які бажа-

ють усиновити дітей, ведеться виключно Центром з усинов-

лення дітей.

 

1. Відповідно до частини першої статті 215 СК облік осіб,

які бажають усиновити дитину, ведеться цілою системою
дер-

жавних органів. Банк даних про цих осіб концентрується у

Центрі з усиновлення. Облік іноземців, які бажають
усинови-

ти дитину, із зрозумілих причин може вестися лише Центром

з усиновлення дітей.

 

2. Порядок проведення такого обліку затверджується Ка-

бінетом Міністрів України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code