Науково-практичний коментар до ст. 216 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 216 Сімейного кодексу України

Стаття 216. Заборона посередницької, комерційної діяльно-

сті щодо усиновлення дітей

 

1. Посередницька, комерційна діяльність щодо усинов-

лення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на ви-

ховання в сім\’ї громадян України, іноземців або осіб без

громадянства забороняється.

 

1. У статті 1023 КпШС було встановлено заборону посеред-

ницької комерційної діяльності щодо усиновлення дітей,
пе-

редачі їх під опіку (піклування) чи на виховання в сім\’ї
гро-

мадян України, громадян інших держав.

 

У статті 216 СК терміни \”посередницька\” та \”комерційна\”

розділені комою, що означає заборону у сфері усиновлення

посередницької діяльності і для некомерційних
організацій.

 

2. Слово \”діяльність\”, насамперед, передбачає не разову

дію фізичної особи, яка підшукала дитину для усиновлення

своїм родичам, а систематичність вчинення таких дій. Така

заборона означає можливість вчинення відповідних дій лише

державними органами – органом опіки та піклування, Цент-

ром з усиновлення дітей – для забезпечення можливості
конт-

ролю за ними.

 

3. Жіночі, дитячі, правозахисні релігійні організації мо-

жуть лише збирати інформацію про дітей, які залишилися

без батьківського піклування, з метою передання її
відповід-

ним державним органам.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code