Науково-практичний коментар до ст. 219 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 219 Сімейного кодексу України

Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди
батьків

 

1. Усиновлення дитини провадиться без згоди
батьків,

якщо вони:

 

1) невідомі;

 

2) визнані безвісно відсутніми;

 

3) визнані недієздатними;

 

4) позбавлені батьківських прав щодо
дитини, яка уси-

новлюється.

 

2. Усиновлення дитини може бути проведено
без згоди

повнолітніх батьків, якщо судом буде
встановлено, що во-

ни, не проживаючи з дитиною понад шість
місяців без по-

важних причин, не проявляють щодо неї
батьківської тур-

боти та піклування, не виховують та не
утримують її.

 

1. Стаття 219 СК містить перелік винятків
із загального

правила про необхідність згоди батьків на
усиновлення їхньої

дитини.

 

Так, якщо мати, батько дитини невідомі,
тобто коли дити-

на була підкинута, знайдена або у разі,
коли батьківство щодо

позашлюбної дитини не було визнано, питати
згоду немає у

кого, а отже, усиновлення дитини може бути
здійснено без

будь-яких пересторог.

 

Якщо мати, батько визнані безвісно
відсутніми, не виклю-

чено, що вона, він кимось тримаються в
неволі. Тому усинов-

лення їхньої дитини було б актом
несправедливим.

 

Особа, визнана недієздатною, не усвідомлює
значення сво-

їх дій, не може керувати ними, у зв\’язку з
цим не може особи-

сто виховувати дитину. Однак її обов\’язок
утримувати дитину

не припиняється. Усиновлення дитини, батько
якої визна-

ний недієздатним, позбавить його в
майбутньому можливості

одержувати матеріальну допомогу від дитини.
Ця обставина

мала би також враховуватися судом. Тому
розгляд заяви про

усиновлення дитини, один з батьків якої
визнаний недієздат-

ним, вимагатиме від суду особливої уваги,
щоби його рішення

відповідало засадам справедливості,
добросовісності та розум-

ності.

 

2. Позбавлення матері, батька батьківських
прав щодо усіх

дітей або декого з них тягне за собою
додаткові правові нас-

лідки, серед яких можливість усиновлення
цих дітей без їх-

ньої згоди.

 

Закон не встановлює відповідного терміну
для виправлен-

ня поведінки того, хто позбавлений
батьківських прав. Тому

усиновлення без згоди матері, батька,
позбавлених батьківсь-

ких прав, може бути проведене невідкладно.

 

3. Санкція, яка міститься у частині другій
статті 219 СК,

може бути застосована лише до повнолітніх
батьків. Оскільки

усиновлення без згоди таких матері або
батька є видом юри-

дичної відповідальності, вона може бути
застосована лише за

наявності вини. Факт протиправної, винуватої
поведінки ма-

тері, батька, чию дитину бажає усиновити
інша особа, має бу-

ти встановлений судом, відповідно до
загальної процедури

встановлення фактів, що мають юридичне
значення, але не

одночасно із розглядом судом заяви про
усиновлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code