Науково-практичний коментар до ст. 222 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 222 Сімейного кодексу України

Стаття 222. Згода закладу охорони здоров\’я
або навчально-

го закладу на усиновлення дитини

 

1. На усиновлення дитини, яка не має
батьків і перебу-

ває у закладі охорони здоров\’я або
навчальному закладі,

потрібна письмова згода цього закладу.

 

Усиновлення може бути проведене без згоди
цього за-

кладу, якщо суд встановить, що усиновлення
дитини відпо-

відає її інтересам.

 

1. Якщо дитина не має батьків і перебуває у
закладі охоро-

ни здоров\’я або навчальному закладі, ці
заклади здійснюють

щодо неї функції опікуна або піклувальника.
А тому на них

покладається обов\’язок зробити висновок
щодо доцільності

усиновлення на підставі вивчення обставин,
визначених у час-

тині першій статті 224 СК.

 

2. Заклад охорони здоров\’я чи навчальний
заклад можуть

не дати згоди на усиновлення дитини без
достатніх для цього

підстав. Якщо це буде встановлено судом,
заперечення цих

закладів не буде перешкодою до усиновлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code