Науково-практичний коментар до ст. 225 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 225 Сімейного кодексу України

Стаття 225. Момент здійснення усиновлення

 

1. Усиновлення вважається здійсненим у день
набрання

чинності рішенням суду про усиновлення.

 

2. За бажанням усиновлювача державний орган
реєст-

рації актів цивільного стану видає на
підставі рішення су-

ду Свідоцтво про усиновлення, зразок якого
затверджує

Кабінет Міністрів України.

 

1. Замість невдалого терміна \”усиновлення
настає\” (стат-

тя 113 КпШС) введено термін \”усиновлення
вважається здійс-

неним\”.

 

Правові наслідки усиновлення пов\’язані з
днем набрання

чинності рішенням суду про усиновлення.

 

Рішення суду, яким певну особу оголошено
усиновлювачем,

є документом, що встановлює правові
наслідки усиновлення

і водночас підтверджує його.

 

2. З метою збереження таємниці усиновлення
Законом

України \”Про внесення змін і доповнень до
Кодексу про

шлюб та сім\’ю Української РСР\” від 23
червня 1992 р. була

скасована реєстрація усиновлення у органах
ЗАГСу та припи-

нено видачу свідоцтва про усиновлення.

 

Норма частини другої статті 225 СК –
своєрідна реакція

на бажання багатьох усиновлювачів мати не
лише рішення

СУДУ, а саме свідоцтво про усиновлення, на
відповідному

бланку і відповідного зразка.

 

Свідоцтво про усиновлення не призведе до
розголошення

таємниці усиновлення, оскільки воно буде
видаватися лише

за бажанням усиновлювача. Отже, саме
усиновлювачу довіре-

но визначити рівень небезпеки, яка може
загрожувати йому

та дитині.

 

3. Свідоцтво про усиновлення –
альтернативний доку-

мент, який лише підтверджує усиновлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code