Науково-практичний коментар до ст. 231 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 231 Сімейного кодексу України

Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по
батькові особи, яка

усиновлена

 

1. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та
чоловік і

якщо вони записуються батьками дитини,
відповідно

змінюються прізвище та по батькові дитини.

 

За заявою усиновлювачів може бути змінено
ім\’я дити-

ни. Для такої зміни потрібна згода дитини.
Така згода не

вимагається, якщо дитина живе в сім\’ї
усиновлювачів і

звикла до нового імені.

 

2. Якщо усиновлювач записується батьком
дитини, від-

повідно змінюється по батькові дитини.

 

3. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її
прізвище,

ім\’я та по батькові можуть бути змінені у
зв\’язку з усинов-

ленням за заявою усиновлювача та
усиновленої особи.

 

4. Про зміни, передбачені у цій статті, суд
зазначає у

рішенні про усиновлення.

 

1. Зміна прізвища, імені та по батькові
дитини завершує

систему засобів документального
забезпечення таємниці уси-

новлення.

 

2. Прізвище дитини змінюється автоматично,
якщо усинов-

лювачі записуються її матір\’ю та батьком. У
цьому разі по

батькові дитини записується відповідно до
імені усиновлюва-

ча. Якщо ж прізвища усиновлювачів не
співпадають, прізви-

ще дитини визначається за їхнім вибором.

 

Якщо усиновлювачем є дружина батька дитини
або чоло-

вік матері дитини, зміна прізвища дитини у
зв\’язку з її уси-

новленням може відбутися також за їхнім
вибором.

 

У виборі прізвища має право брати участь і
сама дитина,

яка досягла семи років (стаття 229 СК).

 

3. У зв\’язку з усиновленням може бути
змінено також влас-

не ім\’я дитини.

 

Якщо прізвище та по батькові усиновленої
дитини можуть

бути змінені без відома і згоди дитини, то
до зміни імені вима-

гається більш уважне ставлення. Це означає,
що як тільки

дитина за віком та станом здоров\’я здатна
усвідомити зміну

свого імені, на це потрібна буде її згода.
Доцільність зміни

імені дитини, даного батьками, які загинули
чи померли, мо-

же викликати сумнів. Тому відмова суду у
зміні імені дитини

не повинна сприйматися трагічно, хоча б тому,
що дитина мо-

же мати два імені – офіційне та неофіційне.

 

Якщо жінка сама усиновлює дитину, яка
зареєстрована

відповідно до статті 135 СК, вона має право
як змінити запис

про батька дитини за своїм прізвищем, так і
назвати інше

ім\’я та по батькові батька.

 

Для зміни прізвища, імені та по батькові
повнолітньої осо-

би, якщо цього бажають вона і усиновлювач,
не повинно бути

жодних перешкод. Тому їхня заява має бути
задоволена судом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code