Науково-практичний коментар до ст. 239 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 239 Сімейного кодексу України

Стаття 239. Правові наслідки скасування
усиновлення

 

1. У разі скасування усиновлення припиняються
на

майбутнє права та обов\’язки, що виникли у
зв\’язку з уси-

новленням між дитиною та усиновлювачем і
його родича-

ми.

 

2. У разі скасування усиновлення
відновлюються права

та обов\’язки між дитиною та її батьками,
іншими родича-

ми за походженням.

 

3. У разі скасування усиновлення дитина
передається

за бажанням батьків або інших родичів їм, а
якщо це немож-

ливо, – вона передається на опікування
органові опіки та

піклування.

 

4. У разі скасування усиновлення з
підстави, зазначеної

у пункті 1 частини першої статті 238 цього
Кодексу, якщо

дитина не передається батькам, за нею
зберігається право

на проживання у житловому приміщенні, в
якому вона

проживала після усиновлення.

 

5. У разі скасування усиновлення дитина має
право на

збереження прізвища, імені та по батькові,
які вона одер-

жала у зв\’язку з усиновленням. За бажанням
дитини їй

присвоюється прізвище, ім\’я, по батькові,
які вона мала до

усиновлення.

 

6. У разі скасування усиновлення з
підстави, зазначеної

у пункті 1 частини першої статті 238 цього
Кодексу, якщо

дитина не передається батькам, суд може
постановити

рішення про стягнення аліментів на дитину з
особи, яка

була її усиновлювачем, за умови, що
останній може нада-

вати матеріальну допомогу.

 

1. Оскільки усиновлення скасовується від
дня набрання

чинності рішенням суду, права та обов\’язки
між усиновлюва-

чем та усиновленим припиняються лише на
майбутнє, а не з

моменту здійснення усиновлення, як це
встановлено у разі

визнання усиновлення недійсним.

 

Поряд з припиненням прав та обов\’язків
батьків і дітей,

які передбачені Сімейним кодексом,
припиняються й інші

права, зокрема право дитини на проживання у
помешканні

усиновлювача або право усиновлювача на
проживання в по-

мешканні усиновленого.

 

Дитина знову стає сиротою. А якщо мала
батьків – повер-

тається під їхній \”правовий протекторат\”.
Відновлюються усі

її правові зв\’язки з іншими родичами за
походженням.

 

Норма частини третьої статті 239 СК
стосується випадків,

коли у зв\’язку з усиновленням було змінено
місце проживан-

ня дитини.

 

2. У разі скасування усиновлення дитина не
завжди може

бути передана батькам. Тому відновлення
правового зв\’язку

між нею та батьками не означає безумовне
повернення їм ди-

тини.

 

Якщо усиновлювачем був чоловік матері
дитини, то у разі

скасування усиновлення питання про місце
проживання ди-

тини може взагалі не виникнути, якщо вона
жила і продов-

жує жити з матір\’ю.

 

3. Норма частини третьої статті 239 СК
стосується випад-

ків, коли усиновлення скасоване у зв\’язку з
тим, що супере-

чить інтересам дитини.

 

Для охорони інтересів дитини передбачено
збереження її

права на проживання у помешканні
усиновлювача, навіть у

разі передання її під опікування органу
опіки та піклування.

 

4. Відповідно до частини другої статті 127
КпШС у разі ска-

сування усиновлення в актовому записі про
народження уси-

новленого поновлювалися всі дані, записані
до усиновлення.

 

У частині п\’ятій статті 239 СК встановлено
інше положен-

ня: прізвище, ім\’я, по батькові, одержане у
зв\’язку з усинов-

ленням, буде збережене. Воно може бути
змінене лише за ба-

жанням усиновленого.

 

Збереження прізвища, імені, по батькові має
особливий

сенс тоді, коли батьки дитини були
зареєстровані з викорис-

танням юридичної фікції (стаття 135 СК).

 

5. За статтею 126 КпШС право особи на
аліменти від колиш-

нього усиновлювача не залежало від того, з
ким проживатиме

дитина. Навіть тоді, коли дитина була
повернута батькам, але

вони не мали можливості її утримувати,
аліменти могли бути

присуджені з колишнього усиновлювача.

 

У статті 239 СК право на аліменти у зв\’язку
із скасуванням

усиновлення визначено інакше.

 

Право на аліменти від колишнього
усиновлювача дитина

може мати лише тоді, коли вона не повернута
батькам.

 

Якщо ж дитина після скасування усиновлення
проживає зі

своїми батьками, колишній усиновлювач за
жодних умов не

зобов\’язаний її утримувати.

 

Якщо усиновлення скасоване у зв\’язку з
ухиленням усинов-

лювача від виконання своїх батьківських
обов\’язків, дитина,

яка повернута до дитячого закладу, матиме
право на алімен-

ти, але за умови, що колишній усиновлювач
має змогу їх на-

давати.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code