Науково-практичний коментар до ст. 240 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 240 Сімейного кодексу України

Стаття 240. Особи, які мають право на
звернення до суду з

позовом про скасування усиновлення або ви-

знання усиновлення недійсним

 

1. Право на звернення до суду з позовом про
скасування

усиновлення чи визнання його недійсним
мають батьки,

усиновлювач, опікун, піклувальник, орган
опіки та піклу-

вання, прокурор, а також усиновлена дитина,
яка досягла

чотирнадцяти років.

 

1. У статті 240 СК дається перелік осіб,
які мають право на

звернення з позовом про визнання
усиновлення недійсним

або з позовом про скасування усиновлення.

 

2. Батьки дитини можуть вимагати визнання
усиновлення

недійсним на тій підставі, що не давали
згоди на усиновлення

або усиновлення було фіктивним.

 

Чи мають право на позов про скасування
усиновлення чи

визнання його недійсним рідний батько,
рідна мати дитини,

які у свій час дали згоду на усиновлення?
Так, мають. Вони

мають право вимагати скасування
усиновлення, якщо, на-

приклад, усиновлювач жорстоко поводиться з
дитиною, схи-

ляє її до вживання алкоголю, злочинної
поведінки тощо.

 

Колишній батько дитини має право на таке
звернення до

суду на підставі кровного зв\’язку з
дитиною, за своїм природ-

ним правом. Його інтерес має вважатися
таким, що охоро-

няється законом.

 

3. Усиновлювач має право звернутися з
позовом про ви-

знання усиновлення недійсним у разі його
фіктивності.

 

Чи може він вимагати визнання усиновлення
недійсним на

тій підставі, що сам підробив необхідні
документи? З фор-

мальної точки зору, відповідь на це питання
має бути стверд-

ною.

 

Усиновлювач має право на звернення до суду
з заявою про

скасування усиновлення, якщо, наприклад,
він не має змоги

через хворобу виховувати і утримувати
дитину. В такій ситу-

ації суд докладатиме зусиль для збору
доказів про те, чи від-

повідатиме усиновлення інтересам дитини.
Адже до усинов-

лювачів повною мірою стосується стаття 170
СК, яка визна-

чає підстави і порядок відібрання дитини
від батьків.

 

4. Усиновлення дитини не виключає потреби
встановлення

над нею опіки, наприклад, у разі виїзду
усиновлювача або за-

судження його до позбавлення волі.

 

Опікун має право на звернення до суду з
позовною заявою

про визнання усиновлення недійсним чи його
скасування з різ-

них підстав, якщо права та інтереси дитини
є порушеними.

 

Опікун усиновлювача також має право
пред\’явити позов на

захист свого підопічного.

 

5. На орган опіки та піклування покладено
обов\’язок здійс-

нювати нагляд за дотриманням прав
усиновленої дитини

(стаття 235 СК). Під час виконання цього
обов\’язку може бу-

ти зібрана інформація про порушення цих
прав. Це зобов\’язу-

ватиме орган опіки та піклування вжити
необхідних заходів

для захисту прав дитини.

 

Орган опіки та піклування може вчинити
відповідні дії і на

захист підопічного усиновителя у випадку,
встановленому час-

тиною другою статті 238 СК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code