Науково-практичний коментар до ст. 241 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 241 Сімейного кодексу України

Стаття 241. Порядок поновлення актового
запису про наро-

дження у разі визнання усиновлення
недійсним

або скасування усиновлення

 

1. Після набрання чинності рішенням суду
про визнан-

ня усиновлення недійсним або скасування
усиновлення

суд у місячний строк зобов\’язаний надіслати
копію рішен-

ня до державного органу реєстрації актів
цивільного стану

за місцем реєстрації народження дитини.

 

2. Державний орган реєстрації актів
цивільного стану

на підставі рішення суду про скасування
усиновлення або

визнання його недійсним вносить відповідні
зміни до акто-

вого запису про народження дитини.

 

1. У частині першій статті 241 СК визначено
процедурний

обов\’язок суду протягом одного місяця
надіслати копію рі-

шення про скасування усиновлення або про
визнання усинов-

лення недійсним до органу реєстрації актів
цивільного стану

за місцем реєстрації народження дитини, для
внесення відпо-

відних змін до актового запису про її
народження.

 

Якщо усиновлювач був записаний батьком
дитини, у акто-

вому записі про народження дитини має бути
відновлено за-

пис про її батьків, який був зроблений
відповідно до статей

124, 125 СК.

 

Якщо на прохання усиновлювача відбулася
реєстрація уси-

новлення і видано свідоцтво про
усиновлення, це свідоцтво

анулюється, а в актовому записі про
реєстрацію усиновлення

робляться відмітки про скасування
усиновлення чи визнання

його недійсним.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code