Науково-практичний коментар до ст. 243 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 243 Сімейного кодексу України

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється
опіка, піклу-

вання

 

1. Опіка, піклування встановлюється над
дітьми, які за-

лишилися без батьківського піклування.

 

2. Опіка встановлюється над дитиною, яка не
досягла

чотирнадцяти років, а піклування – над
дитиною у віці

від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

 

3. Опіка, піклування над дитиною
встановлюється орга-

ном опіки та піклування, а також судом у
випадках, перед-

бачених Цивільним кодексом України.

 

1. Опіка та піклування – цивільно-правовий
інститут, не

пов\’язаний безпосередньо із сімейними
відносинами. Підо-

пічним може бути той, хто не є з опікуном у
кровному спорід-

ненні. Опікун та підопічний не зобов\’язані
проживати спіль-

но. Це ж стосується і піклування.

 

Саме з цих міркувань загальні положення про
опіку та пік-

лування перенесені до Цивільного кодексу
України.

 

2. У Сімейному кодексі вирішено було
залишити лише нор-

ми про опіку та піклування над дітьми як
правову форму влаш-

тування дітей, позбавлених батьківського
піклування.

 

Норми Цивільного кодексу України будуть
застосовувати-

ся до опіки та піклування щодо дітей
відповідно до статті 8 цьо-

го Кодексу.

3. Якщо дитина є сиротою або через різні
обставини виму-

шена проживати окремо від батьків, над нею
може бути вста-

новлена опіка чи піклування. Однак
встановлення опіки та

піклування не є обов\’язковим.

 

Так, якщо дитина проживає з бабусею,
остання наділена

правом здійснювати захист дитини, в тому
числі звертатися

до суду з позовами на її захист, без
встановлення над дитиною

опіки і без призначення її опікуном.

 

За певних життєвих обставин (наприклад, при
потребі про-

дати будинок десятирічної внучки) встановлення
над нею

опіки та призначення опікуна буде
передумовою нотаріально-

го посвідчення договору.

 

4. Опіка призначається над дітьми, які не
досягли чотир-

надцяти років, а піклування – над дітьми у
віці від чотир-

надцяти до вісімнадцяти років, тобто
підлітками, шкода ли-

ше, що цього терміна у Сімейному кодексі
немає.

 

5. За Кодексом про шлюб та сім\’ю 1969 р.,
опіка та піклу-

вання встановлювалися органом опіки та
піклування і ним

же призначався опікун та піклувальник.

 

У Цивільному кодексі України передбачено,
що опіка чи

піклування над дитиною може бути призначена
судом, якщо

при розгляді ним будь-якої справи стане
відомо про наявність

дитини, яка залишилася без батьківського
піклування.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code