Науково-практичний коментар до ст. 244 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 244 Сімейного кодексу України

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном,
піклувальником

дитини

 

1. Опікуном, піклувальником дитини може
бути за її

згодою повнолітня дієздатна особа.

 

2. При призначенні дитині опікуна або
піклувальника

органом опіки та піклування враховуються
особисті якості

особи, її здатність до виховання дитини,
ставлення до неї,

а також бажання самої дитини.

 

3. Не може бути опікуном, піклувальником
дитини осо-

ба, яка зловживає спиртними напоями,
наркотичними за-

собами, особа, позбавлена батьківських
прав, а також осо-

ба, інтереси якої суперечать інтересам
дитини.

 

1. Опікуна та піклувальника завжди
призначає орган опі-

ки та піклування. Навіть тоді, коли опіка
чи піклування вста-

новлені судом.

 

2. Опікуном та піклувальником може бути
призначена ли-

ше повнолітня особа і лише за її згодою.

 

3. У частині третій статті 244 СК зазначені
особи, які не

можуть бути опікунами чи піклувальниками.

 

За статтею 140 КпШС опікуном та
піклувальником не міг

бути той, хто обмежений у дієздатності у
зв\’язку із зловживан-

ням алкогольними напоями чи наркотичними
засобами. У

статті 244 СК посилені вимоги: не може бути
опікуном чи пік-

лувальником той, хто поки не обмежений у
дієздатності, але

зловживає алкогольними напоями чи
наркотичними засобами.

 

У статті 244 СК міститься додатковий
правовий наслідок

позбавлення батьківських прав: той, хто
ухилявся від вико-

нання батьківських обов\’язків, не зможе
стати ні опікуном,

ні піклувальником.

 

Не може бути призначений опікуном чи
піклувальником

той, хто має намір, наприклад, заволодіти
майном підопічно-

го. Але встановити це до призначення його
опікуном чи пік-

лувальником досить складно.

 

Найкраще для дитини, коли опікуном чи
піклувальником

стає хтось із її родичів.

 

У частині другій статті 244 СК містяться
додаткові вимоги

до опікуна та піклувальника, які мають
забезпечити виконан-

ня ним основної місії – виховання та
розвитку дитини.

 

Якщо дитина може виразити свою волю, то це
має бути

враховано при виборі опікуна чи
піклувальника. У житті, на

жаль, не завжди можна перевірити здатність
особи до вихо-

вання дитини. Крім того, часто лише одна
особа зголошується

бути опікуном чи піклувальником. Тому, за
відсутності мож-

ливості вибору, опікуном та піклувальником
може бути при-

значена особа, яка не готова до виконання
нових для неї обо-

в\’язків.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code