Науково-практичний коментар до ст. 245 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 245 Сімейного кодексу України

Стаття 245. Опіка та піклування над
дитиною, яка прожи-

ває у дитячому закладі або закладі охорони
здо-

ров\’я

 

1. Якщо дитина постійно проживає у дитячому
закладі

або закладі охорони здоров\’я, функції
опікуна та піклу-

вальника щодо неї покладаються на
адміністрацію цих за-

кладів.

 

1. Якщо до дитячого закладу чи закладу
охорони здоров\’я

потрапляє дитина, яка має батьків, опікуна
чи піклувальни-

ка, їхні права та обов\’язки щодо дитини
залишаються незмін-

ними.

 

Стаття 245 СК стосується випадків, коли
дитина позбавле-

на батьківського піклування і не має
опікуна чи піклувальни-

ка. Тоді функції опікуна чи піклувальника
виконує директор,

завідувач цього дитячого закладу чи
головний лікар закладу

охорони здоров\’я. При цьому слід мати на
увазі, що адмініст-

рації цих закладів виконують функції
опікуна чи піклуваль-

ника лише тоді, коли ними має бути вчинена
від імені дитини

певна юридична дія: укладено договір
купівлі-продажу будів-

лі чи земельної ділянки; коли ними має бути
надано дозвіл на

укладення договору підопічним, якому
виповнилося чотирна-

дцять років; коли від них закон вимагає
згоди на вчинення

дії сімейно-правового характеру, наприклад,
згоди на усинов-

лення.

 

Усі дії фактичного характеру по влаштуванню
життя дити-

ни (забезпечення її житлом, одягом,
харчуванням, вихован-

ням) вони здійснюють саме як дитячий заклад
чи заклад охо-

рони здоров\’я відповідно до закону.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code