Науково-практичний коментар до ст. 248 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 248 Сімейного кодексу України

Стаття 248. Права дитини, яка залишилася
без піклування

батьків і проживає у дитячому закладі або
за-

кладі охорони здоров\’я

 

1. Дитина, яка залишилася без піклування
батьків і

проживає у дитячому закладі або закладі
охорони здоро-

в\’я, має право:

 

1) на всебічний розвиток, виховання,
освіту, повагу до її

людської гідності;

 

2) на збереження права користування житлом,
у якому

вона раніше проживала. У разі відсутності
житла така ди-

тина має право на його отримання відповідно
до закону;

 

3) на пільги, встановлені законом, при
працевлашту-

ванні після закінчення строку перебування у
зазначеному

закладі.

 

2. Влаштування дитини до закладу,
зазначеного у час-

тині першій цієї статті, не припиняє права
дитини на

аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, а
також на від-

шкодування шкоди у зв\’язку з втратою
годувальника.

 

1. Права дітей, які поміщені до дитячих
закладів охорони

здоров\’я, виписані у нормативних актах, що
регулюють їх

діяльність. У статті 248 СК на
законодавчому рівні визначено

основні з них.

 

Дитина, яка позбавлена батьківського
піклування, має бу-

ти забезпечена умовами для всебічного
розвитку, виховання,

освіти. Виконання цього завдання в сучасних
умовах є дуже

складним, не лише з економічної точки зору.

 

На перешкоді всебічному розвитку дитини
стають генетич-

ні ускладнення, зумовлені алкоголізмом,
зловживанням нар-

котиками батьків або одного з них. Тому
часто йдеться лише

про пристосування дитини до умов життя,
спроможності об-

служити самій свої елементарні потреби.

 

Кожна дитина, незалежно від того, ким були
її мати, бать-

ко, незалежно від особливостей свого
фізичного стану та розу-

мового рівня, має право на повагу до своєї
людської гідності.

 

2. Кожна дитина, поміщена до дитячого
закладу чи закла-

ду охорони здоров\’я, зберігає за собою
право на житло, яке

вона займала. І це житло \”чекатиме\” на неї
протягом всього

часу перебування у цьому закладі.

 

Якщо дитина не має помешкання, вона матиме
право після

виходу із дитячого закладу на його
позачергове отримання.

 

3. Після закінчення строку перебування у
дитячому закла-

ді, якщо дитина не продовжує навчання, вона
має бути забез-

печена засобами до життя.

 

У статті 248 СК йдеться про надання таким
дітям пільг при

працевлаштуванні.

 

4. Частину другу статті 248 СК слід
застосовувати одночас-

но із статтею 193 СК. Поміщення дитини до
дитячого закладу

чи закладу охорони здоров\’я не звільняє
батьків від обов\’язку

по її утриманню.

 

Якщо на дитину уже були присуджені аліменти,
влашту-

вання її до дитячого закладу чи закладу
охорони здоров\’я не

припиняє їх стягнення. Якщо аліменти не
були присуджені,

адміністрація цього закладу, діючи як
опікун чи піклуваль-

ник, має право на пред\’явлення відповідного
позову.

 

Перебування дитини у одному із цих закладів
фінансуєть-

ся за рахунок бюджетних коштів. Тому кошти,
які надходять

дитині – пенсія, відшкодування у зв\’язку із
втратою году-

вальника, інші спеціальні виплати, –
зараховуються на осо-

бистий рахунок дитини у відділенні
Державного ощадного

банку України як гарантія її матеріальної
незалежності в

майбутньому.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code