Науково-практичний коментар до ст. 255 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 255 Сімейного кодексу України

Стаття 255. Обов\’язки патронатного вихователя

 

1. Патронатний вихователь зобов\’язаний:

1) забезпечити дитину житлом,  одягом, харчуванням

тощо;

 

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та

духовного розвитку;

 

3) захищати дитину, її права та інтереси як опікун або

піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

 

1. Із самої назви сторони за договором \”патронатний вихо-

ватель\” випливає, що основний його обов\’язок – виховувати

дитину, хоча про це окремо не записано у цій статті. Про
пе-

редачу дитини на виховання у сім\’ю патронатного
вихователя

зазначено у статті 252 СК.

 

2. Патронатний вихователь зобов\’язаний забезпечити ди-

тину житлом, виділивши у її користування частину свого
по-

мешкання.

 

У договорі має бути чітко визначено, де буде проживати

дитина, яка частина помешкання буде їй виділена особисто

чи дитина буде користуватися помешканням разом з іншими

членами сім\’ї.

 

Прийняття у свою сім\’ю може проявитися і у тому, що ви-

хователь житиме у помешканні дитини, позбавленої батьків-

ського піклування. Тому обов\’язок забезпечити дитину жит-

лом для такої ситуації буде нечинним.

 

3. Вихователь зобов\’язаний забезпечити дитину одягом,

харчуванням, шкільним приладдям, книгами, всім тим, що

необхідне їй для навчання, фізичного та духовного
розвитку.

 

Але за рахунок яких коштів?

 

Якщо дитина є сиротою, вона має одержувати пенсію або

відшкодування у зв\’язку із втратою годувальника, їй
можуть

бути призначені інші соціальні виплати. Дитина може мати

дохід від використання належного їй майна. На її
утримання

можуть бути присуджені аліменти з матері, батька, діда,
ба-

би, брата, сестри, вітчима, мачухи.

 

Патронатний вихователь, як і опікун чи піклувальник, не

зобов\’язаний утримувати дитину за рахунок своїх, власних

коштів. Він зобов\’язаний забезпечити дитину всім необхід-

ним за рахунок її майна чи інших, спеціально виділених
для

цієї мети коштів.

 

4. Як уже зазначалося, патронатний вихователь не є ні

опікуном, ні піклувальником. Але немає законодавчих пере-

шкод для того, щоб він був призначений опікуном чи піклу-

вальником у зв\’язку з встановленням над дитиною опіки чи

піклування.

 

У пункті 3 статті 255 СК вихователеві надано право проце-

суального представництва, відповідно до чого він має
право

звертатися до різних органів з відповідними заявами
(наприк-

лад, про призначення пенсії). Він має право звернутися до
су-

ду з позовом про стягнення аліментів на дитину, про
повер-

нення її майна, відшкодування завданої шкоди тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code