Науково-практичний коментар до ст. 258 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 258 Сімейного кодексу України

Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

 

1. Баба і дід мають право на самозахист внуків.

 

2. Баба і дід мають право звернутися за захистом прав

та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх не-

працездатних внуків до органу опіки та піклування або до

СУДУ без спеціальних на те повноважень.

 

1. Право на самозахист дитини, повнолітніх дочки, сина

надано насамперед батькам (частина перша статті 154 СК).

 

Додатковим засобом захисту їхніх прав є заходи самозахи-

сту, які можуть бути здійснені щодо них бабою, дідом. При

цьому йдеться не лише про можливість вчинення на їхній
за-

хист дій фактичного, а й юридичного характеру.

 

2. Бабі та дідові надано право процесуального
представниц-

тва внука, правнука на підставі самого факту близького
кров-

ного споріднення, без необхідності встановлення опіки,
пік-

лування та призначення їх опікуном чи піклувальником. У

зв\’язку з цим баба, з якою проживає внучка, може подати
по-

зов до її батьків про стягнення аліментів без призначення
її

опікуном.

 

Джерелом цієї норми була судова практика, за якою позо-

ви діда, баби про стягнення аліментів, про захист інших
прав

внуків приймалися до розгляду на підставі лише самого

факту кровного споріднення.

 

3. Баба, дід мають право на самозахист внуків незалежно

від наявності матері, батька дитини. Та обставина, що
мати,

батько не вчинили певних фактичних або юридичних дій на

захист дитини, не є перешкодою до вчинення цих дій бабою,

дідом. 

4. Баба, дід мають права на самозахист внуків і від їхніх

батьків у разі невиконання ними своїх обов\’язків.

 

5. За аналогією закону (частина друга статті 154 СК) баба

та дід мають право звернутися за захистом прав та
інтересів

внуків і до органів державної влади та місцевого
самовряду-

вання, а також до громадських організацій.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code