Науково-практичний коментар до ст. 262 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 262 Сімейного кодексу України

Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших

членів сім\’ї на захист дітей

 

1. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право на самоза-

хист своїх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непра-

цездатних братів, сестер, пасинка, падчерки.

 

2. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право звернутися

за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх
та

повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, пад-

черки до органу опіки та піклування або до суду без спе-

ціальних на те повноважень.

 

1. Стаття 262 СК, як і попередні, розширює арсенал захис-

ту прав особи, яка через неповноліття чи непрацездатність
не

може стати на свій захист взагалі або повною мірою.

 

Якщо порушені права, наприклад, десятирічної дитини,

стати на її захист можуть мати, батько, баба, дід, брат,
сестра,

вітчим, мачуха.

 

Стаття 262 СК не регулює ситуації, коли кожна з цих осіб

забажала би вчиняти дії по захисту прав дитини.
Зрозуміло,

що коли позов до суду подасть матір, то дублювання іншою

особою вимоги до суду про відновлення прав дитини буде
уже

зайвим.

 

Юридичний сенс наявності кількох осіб, уповноважених

на звернення до суду в інтересах дитини, сприятиме якнай-

швидшому її захисту.

 

Конкуренція можливих позивачів – більш теоретична,

ніж практична проблема.

 

2. Повнолітні сестра, брат, мачуха, вітчим наділені
правом

процесуального представництва своїх неповнолітніх та
непра-

цездатних брата, сестри, пасинка, падчерки.

 

За аналогією закону (частина друга статті 154 СК) сфера
їх-

нього представництва має бути поширена на органи держав-

ної влади та місцевого самоврядування, а також на
громадсь-

кі організації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code