Науково-практичний коментар до ст. 263 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 263 Сімейного кодексу України

Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо
участі баби, діда,

прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи,
вітчи-

ма у вихованні дитини

 

1. Спір щодо участі баби, діда, прабаби,
прадіда, брата,

сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини
вирішується

судом відповідно до статті 159 цього
Кодексу.

 

1. Стаття 263 СК сформульована за правилом
економії

правового матеріалу, для запобігання
повторень.

 

Якщо, наприклад, суд розглядає позов баби
до батька ди-

тини про усунення перешкод у спілкуванні з
внуком, йому

належить керуватися частиною другою статті
159 СК.

 

Застосування частини четвертої статті 159
СК потребує особ-

ливої обережності і зваженості, щоб міра
протиправності осо-

би, з якою проживає дитина, відповідала
мірі санкції –

відібрання у неї дитини.

 

2. Якщо, наприклад, суд зобов\’язав батька
дитини забезпе-

чити її спілкування з бабою, але батько
продовжує чинити

цьому перешкоди, він може бути присуджений
до відшкоду-

вання матеріальної шкоди (наприклад, витрат
на переїзд), а

також моральної шкоди, яка полягала у її
душевних страж-

даннях.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code