Науково-практичний коментар до ст. 264 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 264 Сімейного кодексу України

Стаття 264. Обов\’язки особи піклуватися про
бабу, діда, пра-

бабу, прадіда, а також про того, з ким вона
про-

живала однією сім\’єю

 

1. Внуки, правнуки зобов\’язані піклуватися
про своїх

бабу, діда, прабабу, прадіда.

 

2. Повнолітні брати, сестри, пасинки,
падчерки зобов\’я-

зані піклуватися про брата, сестру,
вітчима, мачуху, які

виховували їх та надавали їм матеріальну
допомогу.

 

Такий обов\’язок мають особи і щодо тих, з
ким вони

проживали однією сім\’єю до досягнення
повноліття.

 

1. У частині першій статті 264 СК
сформульовано обов\’я-

зок внуків, правнуків піклуватися про своїх
бабу, діда, праба-

бу, прадіда.

 

Цей обов\’язок не зумовлюється участю в
минулому баби,

діда, прабаби, прадіда у вихованні внука,
правнука. Його пра-

вовою підставою є сам факт кровного
споріднення між ними.

 

Цей обов\’язок не пов\’язується з віком
внуків, правнуків.

Тому для окремих ситуацій, коли, наприклад,
внукові чи

правнукові виповнилося лише сім років, – це
лише мораль-

но-етична вимога, духовний стандарт
поведінки, а не юридич-

ний імператив. Для повнолітнього внука,
правнука – це

юридична вимога, правовий обов\’язок.

 

2. У частині другій статті 264 СК носіями
обов\’язку є пов-

нолітні брати, сестри, падчерка, пасинок,
їхній обов\’язок є

\”зворотним\”, оскільки виникає лише щодо
тих, хто у свій час

виховував їх та надавав матеріальну
допомогу.

 

\”Зворотним\” є і обов\’язок особи щодо її \”фактичних вихо-

вателів\”, у сім\’ї яких вона колись
проживала.

 

3. Невиконання обов\’язку піклуватися про
осіб, зазначе-

них у частинах першій та другій статті 264
СК, може призвес-

ти за певних умов до присудження їй
компенсації грошового

еквівалента неодержаного піклування.

 

А чи може, наприклад, дід звернутися до
суду з позовом до

внука про спонукання до реального виконання
свого обов\’яз-

ку щодо нього?

 

За коментарем до статті 172 СК сучасна
правнича ідеологія

не виключає можливості пред\’явлення і
задоволення такого

позову.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code