Науково-практичний коментар до ст. 266 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 266 Сімейного кодексу України

Стаття 266. Обов\’язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда
 
1. Повнолітні внуки, правнуки зобов\’язані утримувати непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу.
Коментар:
1. За змістом цієї статті на повнолітніх внуків та правнуків покладається обов\’язок утримувати своїх непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. Умовами для виникнення даного обов\’язку являється:
1) досягнення повноліття внуками та правнуками та наявність в них необхідних матеріальних засобів;
2) непрацездатність бабу, діда, прабабу, прадіда та їх потреба в отриманні матеріальної допомоги;
3) відсутність у баби, діда, прадіда чи прабаби чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або наявність цих осіб, які неспроможні з поважних причин надавати належного утримання.
Слід підкреслити, що до кола осіб, що мають право на отримання аліментів належать прадід та прабаба, хоча СК України не містить аліментного обов\’язку прабаби чи прадіда утримувати своїх правнуків. У цьому аспекті позиція законодавця видається не послідовною, хоча слід визнати, що випадків утримання правнуками своїх прадідів та прабабусь потенційно може бути набагато більше, ніж ситуацій утримання останніми своїх правнуків.
2. Обов\’язок внуків та правнуків по утриманню своїх діда, баби, прадіда та прабаби є самостійним індивідуальним обов\’язком, зміст якого проявляється в двох аспектах. По-перше, обов\’язок внуків, правнуків не пов\’язаний із наданням їм в минулому матеріальної допомоги від баби, діда, прабаби, прадіда, а тому має самостійний характер. По-друге, у разі, якщо матеріально забезпеченими і повнолітніми є одночасно внук та правнук аліментний обов\’язок щодо своїх баби, діда, прабаби чи прадіда виникає окремо у кожного з них. При цьому, якщо позов пред\’явлений не до всіх зобов\’язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів визначається з урахуванням обов\’язку всіх зобов\’язаних осіб надавати утримання (ст. 272 СК України).
Право на утримання баба, дід, прабаба, прадід мають лише за умови, що вони є непрацездатними (інвалідами 1, 2 чи 3 групи чи досягли пенсійного віку) і потребують матеріальної допомоги.
3. Обов\’язок по утриманню виникає у внуків, правнуків за умови, що баба, дід, прабаба, прадід не мають чоловіка, дружини, повнолітніх сина чи дочки, тобто аліментнозобов\’язаних осіб першої черги, або якщо останні у силу поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.
Формулюючи зміст ст. 266 законодавець оперує оціночним поняттям \”поважні причини\”. Перелік таких причин має визначатися в кожному випадку окремо при розгляді справи про присудження аліментів. До таких причин, що встановлюють обов\’язок по утриманню внуків, правнуків баби, діда, прабаби чи прадіда, можна віднести тяжкий стан здоров\’я чи скрутне матеріальне становище аліментнозобов\’язаних осіб першої черги, наявність на їх утриманні інших осіб, їх безвісна відсутність та інші обставини, що мають істотне значення. Лише звільнення чоловіка, дружини, повнолітніх сина чи дочки у силу зазначених обставин від сплати аліментів є підставою для виникнення аліментного зобов\’язання у внуків та правнуків щодо своїх баби, діда, прабаби чи прадіда.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code