Науково-практичний коментар до ст. 268 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 268 Сімейного кодексу України

Стаття 268. Обов\’язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка
 
1. Мачуха, вітчим зобов\’язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.
2. Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов\’язку по утриманню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі:
1) нетривалого проживання з їхнім матір\’ю, батьком;
2) негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.
Коментар:
1. За змістом коментованої статті мачуха, вітчим зобов\’язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. При цьому мачухою є друга (наступна) дружина батька дитини, а вітчимом є той, хто перебуває у шлюбі з матір\’ю дитини, але не є її батьком.
Обов\’язок мачуха, вітчим по утриманню падчерки, пасинка, виникає лише за сукупності наступних умов:
1) спільного проживання разом з падчеркою чи пасинком;
2) малолітності та неповнолітності падчерки чи пасинка;
3) потреби у матеріальному забезпеченні падчерки або пасинка;
4) відсутності у падчерки та пасинка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або наявності поважних причин, з огляду на які ці особи не можуть надавати їм належного утримання;
5) наявності достатніх матеріальних засобів мачуха чи вітчима для надання матеріальної допомоги своїй падчерці та пасинку.
Слід підкреслити, що вітчим, мачуха були включені до переліку осіб, зобов\’язаних утримувати неповнолітню дитину згідно статті 95 КпШС. Проте існування даної норми у той час викликало суттєві заперечення. Ряд пострадянських держав (зокрема, Російська Федерація) після прийняття власних сімейних кодексів відмовилися від збереження аліментного обов\’язку мачухи та вітчима по утриманню неповнолітніх падчерки та пасинка. У СК України обов\’язок мачухи та вітчима зберігся, хоча й отримав додаткової конкретизації у змісті коментованої статті.
2. За правилом ст. 268 СК України мачухою, вітчимом особа може вважатися за умови спільного проживання з дитиною. Якщо шлюб з батьком, матір\’ю дитини був припинений внаслідок смерті, вдова, вдівець, залишаючись проживати з дитиною, будуть і надалі для дитини мачухою, вітчимом. Тому обов\’язок утримувати падчерку, пасинка виникає у мачухи, вітчима лише тоді, коли вони спільно проживають. Розірвання шлюбу з батьком, матір\’ю дитини припиняє для колишньої дружини, колишнього чоловіка статус мачухи, вітчима дитини, а тому, припиняється обов\’язок по її утриманню, що виник до настання такої обставини.
3. Особливістю норми коментованої статті є те, що обов\’язок мачуха, вітчим по утриманню малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, виникає не лише за відсутності у падчерки та пасинка матері чи батька, тобто аліментнозобов\’язаних осіб першої черги, а також у разі відсутності діда, баби, повнолітніх братів та сестер або наявності поважних причин, внаслідок яких ці особи не можуть надавати їм належного утримання, тобто відсутність зобов\’язаних осіб по сплаті аліментів другої черги.
Інша особливість положень ст. 268 СК України полягає у можливості суду звільнити мачуху, вітчима від обов\’язку утримувати падчерку, пасинка чи обмежити його строком. Підставою для цього є, насамперед, нетривале спільне проживання з батьком чи матір\’ю дитини. Закон не визначає максимальний термін такого \”нетривалого\” проживання, що дає можливість суду звільнити мачуху чи вітчима від їх аліментних зобов\’язань. Проте у ст. 270 СК України встановлюється мінімальний п\’ятирічний строк, сплив якого дає підстави для виникнення обов\’язку пасинка та падчерки по утриманню мачухи чи вітчима. У разі застосування норми ч. 2 ст. 268, суд може, використовуючи аналогію, під нетривалим строком розуміти строк до п\’яти років. При цьому, слід враховувати, що норма вказує на нетривале проживання з батьком чи матір\’ю, тобто йде мова про час перебування у фактичних шлюбних відносинах, а не тривалість зареєстрованого шлюбу.
Ще однією підставою для звільнення мачухи та вітчима від обов\’язку утримувати падчерку, пасинка чи обмежити його певним строком є негідна поведінка у шлюбних відносинах матері чи батька дитини. Негідною поведінкою може бути така поведінка, що суперечить моральним засадам суспільства, тобто системі етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов\’язок, совість, справедливість (ст. 1 Закону України \”Про захист суспільної моралі\”). Такою поведінкою може бути зловживання алкогольними напоями чи наркотичними засобами, вчинення щодо дружини, чоловіка насильницьких дій, відсутність піклування про сім\’ю, приниження особистості тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code