Науково-практичний коментар до ст. 271 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 271 Сімейного кодексу України

Стаття 271. Обов\’язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім\’єю до досягнення повноліття
 
1. Якщо особа до досягнення повноліття проживала з родичами або іншими особами однією сім\’єю, вона зобов\’язана утримувати непрацездатних родичів та інших осіб, з якими проживала не менш як п\’ять років, за умови, що ця особа може надавати матеріальну допомогу.
Цей обов\’язок виникає, якщо у того, хто потребує матеріальної допомоги, немає дружини, чоловіка, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.
Коментар:
1. Обов\’язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім\’єю до досягнення повноліття є зворотнім до встановленого статтею 269 СК України обов\’язку інших осіб утримувати дитину. Умовами для виникнення обов\’язку вихованця стосовно осіб з якими вона проживала однією сім\’єю являється:
1) повнолітність та достатній для надання матеріальної допомоги рівень забезпеченості вихованця;
2) непрацездатність родичів та інших осіб, з якими проживала однією сім\’єю;
3) необхідність отримання фактичним вихователем матеріальної допомоги;
4) відсутність у того, хто потребує матеріальної допомоги, дружини, чоловіка, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання;
5) особа проживала однією сім\’єю до досягнення повноліття, але не менш як п\’ять років з родичами або іншими особами, що її виховували.
2. Обов\’язок по утриманню колишнього вихователя виникає в особи за умови відсутності у неї чоловіка, дружини, повнолітніх сина чи дочки, тобто аліментнозобов\’язаних осіб першої черги та осіб, що належать до кола аліментнозобов\’язаних другої черги – братів чи сестер. Обов\’язок по утриманню може виникнути також тоді, коли є всі чи хоча б хтось із зазначених осіб, але вони недостатньо матеріально забезпечені чи з інших поважних причин не можуть надавати вихователю матеріальну допомогу.
Законодавством не встановлений строк існування обов\’язку утримувати вихователя. Він може існувати протягом всього життя вихователя за умови наявності зазначених у ст. 271 СК України умов.
Коментована стаття, не містить вимоги щодо працездатності вихованця як підстави виникнення у них аліментних зобов\’язань. Тому обов\’язок по утриманню вихователя може покладатися на повнолітню, проте непрацездатну особи за умови наявності у неї можливості надання матеріальної допомоги.
Відсутнє у змісті коментованої статті положення про можливу втрату права на аліменти фактичним вихователем у разі здійснення своїх обов\’язків по вихованню особи неналежним чином. За змістом ст. 271 для виникнення аліментного обов\’язку у вихованця достатньо лише факту проживання однією сім\’єю не менше п\’яти років. Однак суд, враховуючи всі обставини справи не позбавлений можливості відмовити у призначенні аліментів від колишнього вихованця у разі не належного виконання своїх обов\’язків особою, що мала виконувати щодо нього функції вихователя.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code