Стаття 14. Товариства взаємного страхування

Стаття 14. Товариства взаємного страхування

Стаття 14. Товариства взаємного страхування
     Фізичні  особи  та  юридичні особи з метою страхового захисту 
своїх  майнових  інтересів  можуть створювати товариства взаємного 
страхування  в  порядку  і  на  умовах,  визначених законодавством 
України. 
     Стаття 15. Посередницька діяльність у сфері страхування 
     Страхова діяльність  в  Україні  може  провадитися  за участю 
страхових  посередників.  Страховими  посередниками  можуть   бути 
страхові або перестрахові брокери, страхові агенти. 
     Посередницька діяльність  страхових та перестрахових брокерів 
у страхуванні та перестрахуванні  здійснюється  як  виключний  вид 
діяльності і може включати консультування,  експертно-інформаційні 
послуги, роботу, пов\’язану з підготовкою, укладанням та виконанням 
(супроводом) договорів страхування (перестрахування), в тому числі 
щодо врегулювання збитків у  частині  одержання  та  перерахування 
страхових платежів,  страхових виплат та страхових відшкодувань за 
угодою відповідно із страхувальником або перестрахувальником, інші 
посередницькі   послуги   у   страхуванні  та  перестрахуванні  за 
переліком, встановленим Уповноваженим органом. 
     Страхові  брокери  –  юридичні  особи  або фізичні особи, які 
зареєстровані  у встановленому порядку як суб\’єкти підприємницької 
діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність  у 
страхуванні  від  свого  імені  на  підставі  брокерської  угоди з 
особою,  яка має потребу у страхуванні як страхувальник.  Страхові 
брокери – фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку 
як  суб\’єкти підприємницької діяльності, не мають права отримувати 
та  перераховувати  страхові  платежі, страхові виплати та виплати 
страхового відшкодування. 
     Перестрахові брокери –  юридичні  особи,  які  здійснюють  за 
винагороду  посередницьку  діяльність  у перестрахуванні від свого 
імені на підставі  брокерської  угоди  із  страховиком,  який  має 
потребу у перестрахуванні як перестрахувальник. 
     Дозволяється     здійснення    діяльності    страхового    та 
перестрахового брокера однією юридичною особою за умови  виконання 
нею  вимог щодо здійснення діяльності страхового та перестрахового 
брокера. 
     Порядок  реєстрації  страхових  та перестрахових брокерів (за 
винятком   страхових   та   перестрахових   брокерів-нерезидентів) 
визначається  Уповноваженим  органом. { Частина шоста статті 15 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  251-VI ( 251-17 ) від 
10.04.2008 } 
     Страхові агенти – фізичні особи або юридичні особи, які діють 
від  імені  та  за  дорученням страховика і виконують частину його 
страхової  діяльності,  а  саме:  укладають  договори страхування, 
одержують   страхові   платежі,  виконують  роботи,  пов\’язані  із 
здійсненням  страхових  виплат та страхових відшкодувань. Страхові 
агенти  є  представниками  страховика  і діють в його інтересах за 
винагороду на підставі договору доручення із страховиком. 
 
     {  Частина  восьма  статті  15  втратила чинність на підставі 
Закону N 357-V ( 357-16 ) від 16.11.2006 
 
     Посередницька діяльність  на  території  України  з укладання 
договорів   страхування   зі    страховиками-нерезидентами    може 
здійснюватися   відповідно   до  порядку  та  вимог,  установлених 
Уповноваженим органом  з  урахуванням  вимог  частини  дванадцятої 
статті  2  цього  Закону.  {  Частина дев\’ята статті 15 в редакції 
Законів N 357-V ( 357-16 ) від 16.11.2006, N 251-VI ( 251-17 ) від 
10.04.2008 } 
     Страхові та/або  перестрахові брокери-нерезиденти зобов\’язані 
письмово повідомити  Уповноваженому  органу  за  встановленою  ним 
формою  про  намір  здійснювати  діяльність  на території України. 
Уповноважений  орган  оприлюднює  в  триденний  термін   зазначену 
інформацію  на  своїй  офіційній  веб-сторінці  в  Інтернеті  та в 
друкованих  засобах  масової  інформації.  {  Частина  статті 15 в 
редакції Закону N 251-VI ( 251-17 ) від 10.04.2008 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code