ПОРЯДОК та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента

ПОРЯДОК та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 лютого 2004 р. N 124 
                             ПОРЯДОК 
           та вимоги щодо здійснення перестрахування у 
             страховика (перестраховика) нерезидента 
   { У тексті Порядку та вимог слово \”Комісія\” в усіх відмінках 
     замінено словом \”Нацкомфінпослуг\” згідно  з  Постановою КМ 
     N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 } 
 
     1. Ці  Порядок  та  вимоги  спрямовані  на  посилення захисту 
інтересів    страхувальників,    забезпечення    платоспроможності 
страховиків,   надійності,   безпечності   та   диверсифікованості 
розміщення страхових резервів. 
     2. Укладення страховиками  (цедентами,  перестрахувальниками) 
договорів   перестрахування  за  межами  України  із  страховиками 
(перестраховиками) нерезидентами дозволяється тільки у разі, коли: 
     законодавством країни,  в   якій   зареєстрований   страховик 
(перестраховик)   нерезидент,  передбачений  державний  нагляд  за 
страховою і перестраховою діяльністю; 
     страховик (перестраховик)  нерезидент  провадить  безперервну 
страхову  (перестрахову)  діяльність не менше ніж три роки до дати 
укладення договору перестрахування; 
     відсутні факти   порушення   страховиком    (перестраховиком) 
нерезидентом  законодавства про страхову і перестрахову діяльність 
і  з  питань  запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) 
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  та  боротьби з тероризмом 
країни його реєстрації. 
     Дотримання зазначених   вимог   підтверджує   інформація    у 
письмовій  формі  або  у  вигляді  електронних  даних,  надана  на 
звернення Нацкомфінпослуг органом, який виконує функції нагляду за 
страховою  і  перестраховою   діяльністю   у   країні   реєстрації 
страховика    (перестраховика)    нерезидента,   або   Міжнародною 
асоціацією органів нагляду за страховою  діяльністю  (IAIS).  Така 
інформація  повинна  містити  реквізити відправника (найменування, 
адреса,  в тому числі електронної пошти,  номер телефону,  ім\’я та 
прізвище  посадової  особи,  яка  підписала  інформацію).  { Абзац 
п\’ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 } 
     За інформацією Нацкомфінпослуг звертається у разі відсутності 
(недостатності)    відомостей    про     діяльність     страховика 
(перестраховика)    нерезидента,   що   підтверджують   дотримання 
передбачених цим пунктом вимог,  виявленої за результатами аналізу 
інформації,  що  подається  Нацкомфінпослуг відповідно до пункту 4 
цих   Порядку  та  вимог,  аналізу  звітних  даних,  що  подаються 
Нацкомфінпослуг    відповідно    до   законодавства   страховиками 
(цедентами,   перестрахувальниками),   або  виїзних  і  безвиїзних 
перевірок,  а також у випадках, передбачених пунктом 3 цих Порядку 
та вимог. 
     3. У  разі  потреби страховики (цеденти,  перестрахувальники) 
звертаються  до  Нацкомфінпослуг  із  запитом  щодо  відповідності 
страховиків (перестраховиків) нерезидентів пункту 2 цих Порядку та 
вимог, з якими передбачається укладення договорів перестрахування, 
яка надає необхідну інформацію у визначеному нею порядку. 
     4. Страховики (цеденти,  перестрахувальники) не пізніше ніж у 
десятиденний строк після укладення  договорів  перестрахування  із 
страховиками     (перестраховиками)    нерезидентами    інформують 
Нацкомфінпослуг   про   їх   укладення   в   порядку,  визначеному 
Нацкомфінпослуг. 
     5. Страховики (цеденти,  перестрахувальники) можуть  укладати 
договори      перестрахування      за     участю     перестрахових 
брокерів-нерезидентів лише  через  їх  постійні  представництва  в 
Україні,   зареєстровані   як   платники   податку  відповідно  до 
законодавства України та включені до державного реєстру  страхових 
або перестрахових брокерів. 
     Для укладення   договору   перестрахування   із  страховиками 
(перестраховиками)   нерезидентами   за    участю    перестрахових 
брокерів-нерезидентів    їх    постійні   представництва   подають 
страховикам   (цедентам,   перестрахувальникам)    засвідчені    в 
установленому порядку копії таких документів: 
     свідоцтва про  державну  реєстрацію постійного представництва 
перестрахового брокера-нерезидента в Україні як платника податку; 
     документа, що підтверджує взяття на облік в органі  державної 
податкової служби; 
     свідоцтва про  включення  до  державного  реєстру страхових і 
перестрахових брокерів. 
     6. Страховики    (цеденти,     перестрахувальники)     несуть 
відповідальність  за  дотримання  цих  Порядку  та вимог згідно із 
законодавством. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code