Дії страхувальника та страховика у разі настання страхового випадку

Дії страхувальника та страховика у разі настання страхового випадку

Дії страхувальника та страховика у разі настання страхового випадку 
     44. У   разі   настання   події,   яка  за  умовами  договору 
обов\’язкового  страхування  іпотеки  може  бути  кваліфікована  як 
страховий випадок, страхувальник зобов\’язаний: 
     негайно, як  тільки  йому  стане  відомо,  але не пізніше ніж 
протягом двох днів,  повідомити про настання події,  що за умовами 
договору обовязкового страхування іпотеки може бути кваліфіковано, 
як  страховоий  випадок,  органи,  до  компетенції  яких  належать 
питання  ліквідації наслідків подій,  передбачених цими Порядком і 
правилами, та/або розслідування причин їх виникнення; 
     негайно, як тільки йому стане  відомо,  але  не  пізніше  ніж 
протягом   двох   робочих  днів,  у  будь-який  спосіб  повідомити 
страховика та протягом трьох робочих днів підтвердити повідомлення 
шляхом  подання  письмової  заяви  про настання страхового випадку 
(крім випадків,  коли страхувальник не мав змоги подати заяву  про 
настання страхового випадку в зазначений строк з поважних причин); 
     вжити всіх  можливих заходів для зменшення розміру збитків та 
рятування  застрахованого  майна,  у  тому  числі   рекомендованих 
страховиком; 
     забезпечити збереження   стану  предметів,  які  можуть  бути 
речовим доказом причин настання зазначеної події; 
     письмово погодити із страховиком початок проведення ремонтних 
або   інших   робіт,   пов\’язаних   із  змінами  фактичного  стану 
пошкодженого застрахованого майна; 
     подати страховику всі необхідні документи,  що  підтверджують 
настання страхового випадку та розмір збитків; 
     надати страховику  або  його представнику можливість оглянути 
пошкоджене та/або знищене застраховане майно для з\’ясування причин 
настання  страхового  випадку  та розміру завданих збитків,  брати 
участь у здійсненні заходів,  спрямованих на зменшення збитків  та 
рятування застрахованого майна; 
     письмово повідомити  страховика  про  всі  випадки  одержання 
компенсації,   повернення   або   відновлення   третіми    особами 
пошкодженого  або  знищеного  застрахованого  майна не пізніше ніж 
протягом двох робочих днів після настання таких випадків; 
     виконати інші дії відповідно  до  обов\’язків  страхувальника, 
визначених  цими  Порядком  і правилами та договором обов\’язкового 
страхування іпотеки. 
     45. Страховик після надходження повідомлення про  подію,  яка 
за  умовами  договору  обов\’язкового страхування іпотеки може бути 
кваліфікована як страховий випадок, зобов\’язаний: 
     оглянути застраховане майно протягом трьох робочих днів після 
надходження повідомлення; 
     поінформувати протягом  п\’яти  робочих днів після надходження 
заяви про  настання  страхового  випадку  зазначених  у  договорів 
обов\’язкового       страхування       іпотеки      вигодонабувачів 
(іпотекодержателя   та   інших   кредиторів   іпотекодавця)    про 
надходження такої заяви; 
     за участю  страхувальника  скласти  акт огляду місця події та 
перелік  пошкодженого  і  знищеного  застрахованого  майна,   який 
посвідчується   підписами   страховика   і   страхувальника.  Якщо 
страховик не забезпечив прибуття  свого  представника  для  огляду 
пошкодженого  і  знищеного  застрахованого  майна  в  узгоджені із 
страхувальником/вигодонабувачем        час        і         місце, 
страхувальник/вигодонабувач  має  право  скласти  акт огляду місця 
події самостійно,  зазначивши в ньому відсутність під  час  огляду 
представника  страховика,  після  чого  може розпочати відновлення 
пошкодженого застрахованого майна; 
     забезпечити складення     страхового     акта     (аварійного 
сертифіката). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code