ПОРЯДОК надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками)

ПОРЯДОК надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками)

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      04.06.2004  N 914 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      23 червня 2004 р. 
                                      за N 777/9376 
 
                             ПОРЯДОК 
      надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) 
         інформації про укладені договори перестрахування 
                із страховиками (перестраховиками) 
                  нерезидентами до Нацкомфінпослуг 
    { У заголовку, тексті Порядку та у додатку до нього слово 
      \”Держфінпослуг\” замінено словом \”Нацкомфінпослуг згідно 
      з  Розпорядженням  Національної  комісії,  що  здійснює 
      державне  регулювання у сфері ринків фінансових  послуг 
      N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     1.   Цей   Порядок  спрямований  на  здійснення  Національною 
комісією,   що   здійснює  державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових    послуг,    своєчасного   контролю   за   дотриманням 
страховиками    (цедентами,   перестрахувальниками)   вимог   щодо 
укладення     договорів     перестрахування     з     страховиками 
(перестраховиками)  нерезидентами, визначених пунктом 2 Порядку та 
вимог     щодо    здійснення    перестрахування    у    страховика 
(перестраховика)  нерезидента,  затвердженого  постановою Кабінету 
Міністрів  України  від  4  лютого  2004 року N 124 ( 124-2004-п ) 
(далі – Порядок та вимоги).
{   Пункт   1   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     2.  Інформація,  що  подається  Нацкомфінпослуг відповідно до 
пункту  4  Порядку  та  вимог ( 124-2004-п ) (у десятиденний строк 
після  укладення   договорів   перестрахування   із   страховиками 
(перестраховиками) нерезидентами), має містити:
     повну назву    страховика    (перестраховика)     нерезидента 
англійською  мовою  і  мовою  оригіналу,  скорочену  назву (у разі 
наявності),  країну реєстрації,  поштову адресу, номери телефонів, 
електронну   адресу,   безперервний  термін  здійснення  страхової 
(перестрахової) діяльності (за роками);
     дату видачі  та  номер ліцензії або іншого документа,  що дає 
право на здійснення страхової  (перестрахової)  діяльності,  повну 
назву  установи,  яка  здійснює  державний  нагляд  за страховою і 
перестраховою   діяльністю   у   країні   реєстрації    страховика 
(перестраховика) нерезидента англійською мовою та мовою оригіналу;
     дату укладення та номер договору перестрахування, термін дії, 
вид договору відповідно до класифікації, визначеної статтями 6 і 7 
Закону України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР );
     інформацію про    відсутність    або    наявність   порушення 
страховиком (перестраховиком)  нерезидентом  законодавства  країни 
його  реєстрації про страхову і перестрахову діяльність і з питань 
запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів, 
одержаних злочинним шляхом.
     Зазначена інформація  подається  на  паперових  носіях  і   у 
вигляді електронних даних за формою, визначеною у додатку до цього 
Порядку.  Вона  має  бути   підписана   керівником   та   головним 
бухгалтером  страховика  (цедента,  перестрахувальника) і завірена 
печаткою.
     У разі  укладення  договорів  перестрахування із страховиками 
(перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових  брокерів 
назва  і  адреса  цих  брокерів  зазначаються  у  графі  6 додатка 
\”Примітки\”.  При  цьому  також  має  зазначатися  інформація   про 
укладені      договори      перестрахування     з     страховиками 
(перестраховиками) нерезидентами за участю перестрахових  брокерів 
(графи 1-5 додатка). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code