КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ для осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      02.06.2011  N 327 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      24 червня 2011 р. 
                                      за N 779/19517 
 
                     КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ 
               для осіб, які здійснюють діяльність 
             з визначення причин настання страхового 
                випадку в сільському господарстві 
                      (аварійних комісарів) 
 
     Особа, яка  претендує на отримання Кваліфікаційного свідоцтва 
про   складання   екзамену   на    відповідність    знань    цьому 
Кваліфікаційному мінімуму, повинна знати: 
     ТЕМА 1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових 
послуг України 
     1.1. Фінанси та ринок фінансових послуг України. 
     1.2. Страховий  ринок  України:  основні   суб\’єкти   та   їх 
взаємодія. 
     1.3. Проблеми  та  перспективи  розвитку  страхового  ринку в 
сільському господарстві. 
     1.4. Державне регулювання  страхової  діяльності  в  Україні. 
Захист прав споживачів фінансових (страхових) послуг. 
     ТЕМА 2. Правове регулювання страхової діяльності в сільському 
господарстві України 
     2.1. Система  законодавства  про  страхування  в   сільському 
господарстві. 
     2.2. Форми та види страхування в сільському господарстві. 
     2.3. Основи договірних відносин. 
     2.4. Правила страхування. 
     ТЕМА 3.   Правове   регулювання  та  контроль  за  діяльністю 
аварійних комісарів 
     3.1. Роль і місце аварійних комісарів у системі страхування. 
     3.2. Функціональні обов\’язки аварійного комісара. 
     3.3. Особливості залучення аварійних комісарів при  укладанні 
договорів страхування. 
     3.4. Взаємодія  аварійних  комісарів з державним та приватним 
сектором. 
     3.5. Кваліфікаційні вимоги до аварійних комісарів. 
     ТЕМА 4.  Тарифна  політика  при  страхуванні   в   сільському 
господарстві 
     4.1. Основні  підходи  до  збору  даних для розробки тарифної 
політики в сільському господарстві. 
     4.2. Джерела  даних.  Методи  очистки.   Управління   даними. 
Супроводження системи управління та збору даних. 
     4.3. Основні методи розрахунку тарифів,  які застосовуються в 
сільському господарстві. 
     ТЕМА 5. Основи сільськогосподарського виробництва 
     5.1.Природно-кліматичні умови України та їх вплив на сільське 
господарство. 
     5.2. Основи управління сільськогосподарським виробництвом. 
     5.3. Особливості галузі тваринництва. 
     ТЕМА 6. Ризики в сільському господарстві 
     6.1. Класифікація ризиків, методи управління ризиками. 
     6.2. Ризики в рослинництві. 
     6.3. Ризики в тваринництві. 
     6.4. Інші   ризики,   що  впливають  на  сільськогосподарське 
виробництво. 
     ТЕМА 7. Особливості страхування в сільському господарстві 
     7.1. Методологічні  підходи   та   принципи   страхування   в 
сільському господарстві України. 
     7.2. Основні   поняття  та  їх  трактування  при  страхуванні 
сільськогосподарського виробництва. 
     7.3. Види та типи страхових продуктів (послуг)  в  сільському 
господарстві. 
     ТЕМА 8.  Страхові  процедури  в сільському господарстві та їх 
супроводження 
     8.1. Андеррайтинг:  завдання, види, принципи, документування. 
Методика проведення процедури (за галузями). 
     8.2. Огляд    об\’єктів   страхування:   завдання,   принципи, 
документування. Методика проведення процедури (за галузями). 
     8.3.Визначення та врегулювання збитків:  принципи,  завдання, 
документування. Методика проведення процедури. 
     8.4. Контрольовані та неконтрольовані ризики та їх вплив. 
     ТЕМА 9.  Методи визначення причин настання страхового випадку 
та розміру збитків у сільському господарстві 
     9.1. Визначення збитків за застрахованими та незастрахованими 
ризиками (за галузями). 
     9.2. Ідентифікація  збитків унаслідок дії нестрахових ризиків 
(за галузями). 
     9.3. Методика розрахунку розміру  збитків  у  натуральній  та 
грошовій формах (за галузями). 
     ТЕМА 10. Професійний підхід у роботі з клієнтами 
     10.1. Етичні стандарти діяльності аварійних комісарів. 
     10.2. Ведення переговорів, тайм-менеджмент. 
     10.3. Стратегії  уникнення  конфліктів  та  вирішення спірних 
ситуацій. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code