ХАРАКТЕРИСТИКА та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування

ХАРАКТЕРИСТИКА та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      09.07.2010  N 565 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      16 листопада 2010 р. 
                                      за N 1119/18414 
 
                          ХАРАКТЕРИСТИКА 
                     та класифікаційні ознаки 
                 видів добровільного страхування 
 
     1. Ці   Характеристика   та   класифікаційні   ознаки   видів 
добровільного  страхування розроблені відповідно до частини п\’ятої 
статті  6   Закону   України  \”Про  страхування\”  ( 85/96-ВР )  та 
підпункту  61  пункту  4  Положення  про  Національну  комісію, що 
здійснює державне регулювання у сфері  ринків  фінансових  послуг, 
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 
N 1070 ( 1070/2011 ).
{   Пункт   1  із  змінами,  внесеними   згідно  з  Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     2. Характеристика    та    класифікаційні    ознаки     видів 
добровільного   страхування   спрямовані  на  впорядкування  видів 
добровільного страхування,  на  які  видається  ліцензія,   згідно 
з ознаками,   що  відображають  відмінності  в  предметі  договору 
страхування,  об\’єктах,  які страхуються,  роді небезпек (ризиків) 
для цих об\’єктів та їх наслідках. 
     3. Характеристика     та    класифікаційні    ознаки    видів 
добровільного  страхування,  передбачених  пунктами  1-21  частини 
четвертої статті 6 Закону України \”Про страхування\” ( 85/96-ВР ): 
     3.1 страхування  життя  – вид страхування,  за яким предметом 
договору страхування є майнові інтереси,  що не суперечать закону, 
пов\’язані   з   життям,  здоров\’ям,  працездатністю  та  пенсійним 
забезпеченням застрахованої особи.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію)  здійснити  страхову виплату 
згідно з  договором  страхування  в  розмірі  страхової  суми,  її 
частини та/або у вигляді регулярних послідовних виплат обумовлених 
у договорі страхування сум (ануїтету) в разі смерті  застрахованої 
особи,  а також, якщо це передбачено договором страхування, в разі 
дожиття застрахованої особи  до  закінчення  строку  дії  договору 
страхування  та/або  досягнення  застрахованою  особою визначеного 
договором віку.  У  разі  якщо  при  настанні  страхового  випадку 
передбачено   регулярні   послідовні   довічні   страхові  виплати 
(страхування довічної   пенсії),   обов\’язковим   є   передбачення 
в договорі  страхування ризику смерті застрахованої особи протягом 
періоду між початком дії договору страхування та першою  страховою 
виплатою  з  числа  довічних  страхових  виплат.  В інших випадках 
передбачення ризику  смерті  застрахованої  особи  є  обов\’язковим 
протягом усього строку дії договору страхування життя.
     Умови добровільного страхування життя можуть також  додатково 
передбачати страхування на випадок тимчасової втрати застрахованою 
особою працездатності,  встановлення їй інвалідності або отримання 
нею   травматичних   ушкоджень   та/або   функціональних  розладів 
здоров\’я,   передбачених   договором   страхування,   або   смерті 
застрахованої  особи внаслідок нещасного випадку або хвороби,  які 
сталися із застрахованою особою під час дії договору страхування; 
     3.2 страхування від нещасних випадків – вид  страхування,  за 
яким  предметом  договору  страхування  є майнові інтереси,  що не 
суперечать закону, пов\’язані з життям, здоров\’ям та працездатністю 
страхувальника чи застрахованої особи,  визначеної страхувальником 
у договорі страхування за згодою застрахованої особи.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію)  здійснити  страхову виплату 
відповідно до умов договору страхування в розмірі  страхової  суми 
або  її  частини у випадку смерті застрахованої особи,  тимчасової 
втрати  нею  працездатності,  встановлення  їй  інвалідності   або 
отримання   нею   травматичних   ушкоджень  та/або  функціональних 
розладів здоров\’я,  передбачених договором страхування,  внаслідок 
нещасного випадку, який стався із застрахованою особою під час дії 
договору страхування.
     Добровільне страхування    від    нещасних    випадків   може 
передбачати особливі  умови  страхування  водія  та/або  пасажирів 
наземного транспорту    від    нещасного    випадку,   пов\’язаного 
з дорожньо-транспортною пригодою; 
     3.3 медичне страхування (безперервне страхування здоров\’я)  – 
вид страхування,  за яким предметом договору страхування є майнові 
інтереси,  що не суперечать  закону,  пов\’язані  зі  здоров\’ям  та 
працездатністю  страхувальника чи застрахованої особи,  визначеної 
страхувальником у договорі  страхування  за  згодою  застрахованої 
особи.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову  премію)  здійснити  страхову  виплату 
відповідно  до  умов договору страхування в розмірі страхової суми 
або її частини шляхом:
     оплати вартості  медико-санітарної  допомоги певного переліку 
та якості в  обсязі  обраної  страхувальником  програми  медичного 
страхування, яка була надана застрахованій особі закладами охорони 
здоров\’я,  до яких вона звернулась під час дії договору, у зв\’язку 
із   захворюванням,   загостренням   хронічного  захворювання  або 
розладом здоров\’я внаслідок  нещасного  випадку,  іншої  допомоги, 
передбаченої правилами  та  договором  страхування,  що  пов\’язана 
з наданням медико-санітарної допомоги;
     відшкодування понесених  застрахованою  особою  документально 
підтверджених витрат на отримання медико-санітарної допомоги; 
     3.4 страхування   здоров\’я   на   випадок   хвороби   –   вид 
страхування,  за  яким  предметом  договору  страхування є майнові 
інтереси,  що не суперечать закону,  пов\’язані з життям, здоров\’ям 
та   працездатністю   страхувальника   чи   застрахованої   особи, 
визначеної  страхувальником  у  договорі  страхування  за   згодою 
застрахованої особи.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову  премію)  здійснити  страхову  виплату 
відповідно  до  умов договору страхування в розмірі страхової суми 
або її частини у випадку смерті  застрахованої  особи,  тимчасової 
втрати нею працездатності,  встановлення їй інвалідності внаслідок 
хвороби або у випадку  її  захворювання  на  хворобу,  передбачену 
договором страхування, яка сталася із застрахованою особою під час 
дії договору страхування; 
     3.5 страхування залізничного транспорту – вид страхування, за 
яким  предметом  договору  страхування  є майнові інтереси,  що не 
суперечать закону,   пов\’язані   з    володінням,    користуванням 
і розпорядженням   залізничним   транспортним   засобом   (рухомим 
складом).
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного  ними  у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням або втратою 
застрахованого залізничного транспортного засобу (окремих  одиниць 
рухомого  складу)  та,  якщо це передбачено правилами та договором 
страхування, додаткового обладнання до нього.
     Умови добровільного   страхування   залізничного   транспорту 
можуть передбачати страхування від  вогневих  ризиків  та  ризиків 
стихійних явищ.
     Цей вид страхування не  включає  страхування  майна,  в  тому 
числі   вантажів   та   багажу  (вантажобагажу),  що  перевозиться 
залізничним  транспортним  засобом,  та  страхування   неодержаних 
доходів  унаслідок  пошкодження,  знищення або втрати залізничного 
транспортного засобу (чи окремих одиниць рухомого складу); 
     3.6 страхування наземного транспорту  (крім  залізничного)  – 
вид страхування,  за яким предметом договору страхування є майнові 
інтереси,  що  не  суперечать  закону,  пов\’язані  з   володінням, 
користуванням і   розпорядженням  наземним  транспортним  засобом, 
у тому числі причепом  до  нього,  та  всіма  видами  транспортних 
засобів спеціального призначення.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником  у договорі страхування (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного ними у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням  або  втратою 
застрахованого   наземного  транспортного  засобу,  у  тому  числі 
причепа до нього,  та всіх видів транспортних засобів спеціального 
призначення,  а  також,якщо  це передбачено правилами та договором 
страхування, додаткового обладнання до них.
     Умови добровільного  страхування  наземного  транспорту (крім 
залізничного) можуть передбачати страхування від вогневих  ризиків 
та ризиків стихійних явищ.
     Цей вид страхування не  включає  страхування  майна,  в  тому 
числі вантажів та багажу (вантажобагажу), що перевозиться наземним 
транспортним  засобом,  у  тому  числі  причепом  до   нього,   та 
страхування  неодержаних  доходів унаслідок пошкодження,  знищення 
або втрати наземного транспортного засобу; 
     3.7 страхування повітряного транспорту – вид страхування,  за 
яким  предметом  договору  є  майнові  інтереси,  що не суперечать 
закону,  пов\’язані з володінням,  користуванням  і  розпорядженням 
повітряним судном.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником  у договорі страхування (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного ними у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням  або  втратою 
застрахованого   повітряного   судна,   та,  якщо  це  передбачено 
правилами та  договором  страхування,  додаткового  обладнання  до 
нього.
     Умови добровільного страхування повітряного транспорту можуть 
передбачати  страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ.
     Цей вид  страхування  не  включає  страхування майна,  в тому 
числі  вантажів  та  багажу   (вантажобагажу),   що   перевозиться 
повітряним   транспортом,   та   страхування  неодержаних  доходів 
унаслідок пошкодження, знищення або втрати повітряного судна; 
     3.8 страхування водного транспорту (морського внутрішнього та 
інших  видів  водного  транспорту)  –  вид  страхування,  за  яким 
предметом  договору  страхування  є  майнові   інтереси,   що   не 
суперечать закону,    пов\’язані    з   володінням,   користуванням 
і розпорядженням  засобами  водного  транспорту,  їх  машинами  та 
обладнанням.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником  у договорі страхування (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного ними у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням  або  втратою 
застрахованого  засобу водного транспорту та,  якщо це передбачено 
правилами та  договором  страхування,  додаткового  обладнання  до 
нього.
     Умови добровільного страхування водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту) можуть передбачати 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
     Цей вид  страхування  не  включає  страхування майна,  в тому 
числі вантажів та багажу (вантажобагажу),  що перевозиться  водним 
транспортом,   та   страхування   неодержаних   доходів  унаслідок 
пошкодження, знищення або втрати засобу водного транспорту; 
     3.9 страхування вантажів  та  багажу  (вантажобагажу)  –  вид 
страхування,  за  яким  предметом  договору  страхування є майнові 
інтереси,  що  не  суперечать  закону,  пов\’язані  з   володінням, 
користуванням     і    розпорядженням    вантажем    та    багажем 
(вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами транспорту.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного  ними  у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням (загибеллю) 
або втратою застрахованого вантажу та  багажу  (вантажобагажу)  чи 
його  частини під час перевезення будь-якими видами транспорту та, 
якщо це передбачено правилами та договором  страхування,  під  час 
його проміжного складського зберігання.
     Умови добровільного   страхування    вантажів    та    багажу 
(вантажобагажу)   можуть   передбачати  страхування  від  вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ; 
     3.10 страхування від вогневих ризиків  та  ризиків  стихійних 
явищ –  вид  страхування,  за  яким предметом договору страхування 
є майнові   інтереси,   що   не   суперечать   закону,   пов\’язані 
з володінням,  користуванням  і розпорядженням майном,  зазначеним 
у правилах та договорі страхування.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного  ними  у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням (загибеллю) 
або втратою застрахованого майна чи  його  частини  внаслідок  дії 
вогневих ризиків та/або стихійних явищ.
     Умови добровільного  страхування  від  вогневих  ризиків   та 
ризиків  стихійних явищ можуть передбачати відшкодування витрат на 
заходи  по  розбиранню  та/або   переміщенню   будівель,   споруд, 
обладнання  на  нове  місце,  що були виконані для рятування майна 
та/або  з  метою  зменшення  збитків,  та  витрат  на   прибирання 
зазначеної в договорі страхування території від уламків (залишків) 
майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку, передбаченого 
правилами та договором страхування,  інших витрат, які пов\’язані з 
заходами  по  зменшенню  збитку,  що  виник  унаслідок  страхового 
випадку; 
     3.11 страхування майна (іншого,  ніж передбачено пунктами 5-9 
статті 6 Закону України \”Про страхування\”)  (  85/96-ВР  )  –  вид 
страхування,  за  яким  предметом  договору  страхування є майнові 
інтереси,  що  не  суперечать  закону,  пов\’язані  з   володінням, 
користуванням  і  розпорядженням майном,  зазначеним у правилах та 
договорі   страхування   (іншим,   ніж   залізничний,    наземний, 
повітряний,  водний  транспорт  (морський  внутрішній та інші види 
водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)).
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного  ними у зв\’язку з пошкодженням,  знищенням (загибеллю), 
втратою застрахованого майна.
     Цей вид     страхування     включає     страхування    врожаю 
сільськогосподарських культур  і  багаторічних  насаджень,  врожаю 
зернових культур і цукрових буряків, а також сільськогосподарських 
тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших 
водних живих ресурсів.
     Умови добровільного   страхування    майна    (іншого,    ніж 
передбачено   пунктами   5-9   статті   6   Закону   України  \”Про 
страхування\”) ( 85/96-ВР  )  можуть  передбачати  страхування  від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
     3.12 страхування    цивільної    відповідальності   власників 
наземного транспорту (включаючи  відповідальність  перевізника)  – 
вид страхування,  за яким предметом договору страхування є майнові 
інтереси,  що не суперечать  закону,  пов\’язані  з  відшкодуванням 
шкоди,  заподіяної  страхувальником  або  іншою  особою,  цивільна 
відповідальність    якої    застрахована,     життю,     здоров\’ю, 
працездатності,  майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та 
багажу   (вантажобагажу),   під   час    експлуатації    наземного 
транспортного  засобу  та  здійснення  перевезень чи транспортного 
експедирування вантажу.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі 
або  її  спадкоємцю  (спадкоємцям)  за  шкоду,  яка була заподіяна 
життю,  здоров\’ю і працездатності та/або майну цієї третьої  особи 
особою,  цивільна  відповідальність  якої застрахована,  внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди  під  час   експлуатації   вказаного 
в договорі страхування наземного транспортного засобу.
     Умови добровільного  страхування  цивільної  відповідальності 
власників   наземного   транспорту   (включаючи   відповідальність 
перевізника) не можуть  передбачати  страхування  судових  витрат, 
пов\’язаних  із  встановленням  шкоди,  яка  була  заподіяна життю, 
здоров\’ю і працездатності та/або майну третьої особи; 
     3.13 страхування   відповідальності   власників   повітряного 
транспорту   (включаючи   відповідальність   перевізника)   –  вид 
страхування,  за яким предметом  договору  страхування  є  майнові 
інтереси,  що  не  суперечать  закону,  пов\’язані з відшкодуванням 
шкоди,  заподіяної  страхувальником  або  іншою  особою,  цивільна 
відповідальність     якої     застрахована,    життю,    здоров\’ю, 
працездатності,  майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та 
багажу   (вантажобагажу),   під   час   експлуатації   повітряного 
транспортного засобу та  здійснення  перевезень  чи  транспортного 
експедирування вантажу.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового 
відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі 
або її спадкоємцю  (спадкоємцям)  за  шкоду,  яка  була  заподіяна 
життю,  здоров\’ю  і працездатності та/або майну цієї третьої особи 
особою,  цивільна відповідальність  якої  застрахована,  внаслідок 
авіаційної   події   (авіаційної  пригоди)  під  час  експлуатації 
вказаного в договорі страхування повітряного транспортного засобу.
     Умови добровільного  страхування  цивільної  відповідальності 
власників  повітряного  транспорту   (включаючи   відповідальність 
перевізника)  не  можуть  передбачати  страхування судових витрат, 
пов\’язаних із  встановленням  шкоди,  яка  була  заподіяна  життю, 
здоров\’ю і працездатності та/або майну третьої особи; 
     3.14 страхування     відповідальності    власників    водного 
транспорту  (включаючи   відповідальність   перевізника)   –   вид 
страхування,  за  яким  предметом  договору  страхування є майнові 
інтереси,  що не суперечать  закону,  пов\’язані  з  відшкодуванням 
шкоди,  заподіяної  страхувальником  або  іншою  особою,  цивільна 
відповідальність    якої    застрахована,     життю,     здоров\’ю, 
працездатності,  майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та 
багажу (вантажобагажу), під час експлуатації водного транспортного 
засобу та здійснення перевезень чи транспортного експедирування.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового 
відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі 
або її спадкоємцю  (спадкоємцям)  за  шкоду,  яка  була  заподіяна 
життю,  здоров\’ю  і працездатності та/або майну цієї третьої особи 
особою,  цивільна відповідальність  якої  застрахована,  внаслідок 
морської події (аварії), під час експлуатації вказаного в договорі 
страхування водного транспортного засобу.
     Умови добровільного  страхування  цивільної  відповідальності 
власників   водного   транспорту    (включаючи    відповідальність 
перевізника)  не  можуть  передбачати  страхування судових витрат, 
пов\’язаних із  встановленням  шкоди,  яка  була  заподіяна  життю, 
здоров\’ю і працездатності та/або майну третьої особи; 
     3.15 страхування   відповідальності   перед  третіми  особами 
(іншої,  ніж передбачена пунктами 12-14 статті  6  Закону  України 
\”Про  страхування\”)  ( 85/96-ВР ) – вид  страхування,  інший,  ніж 
страхування  цивільної   відповідальності   власників   наземного, 
повітряного  та  водного  транспорту  (включаючи  відповідальність 
перевізника),  за яким предметом договору  страхування  є  майнові 
інтереси,  що  не  суперечать  закону,  пов\’язані з відшкодуванням 
шкоди,  заподіяної  страхувальником  або  іншою  особою,  цивільна 
відповідальність     якої     застрахована,    життю,    здоров\’ю, 
працездатності, майну третіх осіб.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі 
або  її  спадкоємцю  (спадкоємцям)  за  шкоду,  яка була заподіяна 
життю,  здоров\’ю і працездатності та/або майну цієї третьої  особи 
особою,  цивільна  відповідальність  якої застрахована,  внаслідок 
здійснення нею діяльності,  яка визначена в правилах  та  договорі 
страхування.
     Умови добровільного   страхування   відповідальності    перед 
третіми  особами  (іншої,  ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 
Закону  України  \”Про  страхування\”)  (  85/96-ВР  )   не   можуть 
передбачати    страхування    судових    витрат,   пов\’язаних   із 
встановленням шкоди,   яка   була   заподіяна   життю,    здоров\’ю 
і працездатності та/або майну третьої особи; 
     3.16 страхування  кредитів  (у  тому  числі  відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту) – вид  страхування,  за  яким 
предметом   договору   страхування   є  майнові  інтереси,  що  не 
суперечать закону, пов\’язані із:
     збитками страхувальника  (кредитодавця) внаслідок непогашення 
або неповного погашення позичальником кредиту  та/або  нарахованих 
за ним відсотків;
     відповідальністю страхувальника     (позичальника)      перед 
кредитодавцем  за непогашення або неповне погашення кредиту та/або 
нарахованих за ним відсотків, визначених у кредитному договорі.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування    кредитодавцю    або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного  ними  внаслідок  непогашення  або  неповного погашення 
позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв\’язку  з 
невиконанням  або  неналежним виконанням позичальником зобов\’язань 
за відповідним договором; 
     3.17 страхування  інвестицій  –  вид  страхування,  за   яким 
предметом   договору   страхування   є  майнові  інтереси,  що  не 
суперечать   закону,   пов\’язані   з   інвестиційною    діяльністю 
страхувальника або   іншої   особи,   визначеної   страхувальником 
у договорі страхування.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного  ними при здійсненні інвестиційної діяльності внаслідок 
втрати  інвестицій  або  їх  частини,  неотримання  інвестиційного 
доходу з причин, визначених у правилах та договорі страхування; 
     3.18 страхування  фінансових  ризиків  – вид страхування,  за 
яким предметом договору страхування  є  майнові  інтереси,  що  не 
суперечать   закону,   пов\’язані   зі   збитками   при  здійсненні 
страхувальником або  іншою  особою,   визначеною   страхувальником 
у договорі страхування, господарської діяльності.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 
страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником  у договорі страхування (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного ними  внаслідок  перерви  в  господарській  діяльності, 
порушення   договірних   зобов\’язань  (невиконання  або  неналежне 
виконання    контрагентом     договірних     зобов\’язань     перед 
страхувальником),   крім   відшкодування   збитків,   передбачених 
страхуванням кредитів та страхуванням інвестицій.
     Умови добровільного  страхування  фінансових  ризиків  можуть 
передбачати страхування на випадок завдання  матеріального  збитку 
страхувальнику або іншій особі,  визначеній у договорі страхування 
(вигодонабувачу),  внаслідок припинення права власності на  майно, 
неможливості здійснення  подорожі  (поїздки) з причин,  визначених 
у правилах  та  договорі  страхування,  непередбачених  фінансових 
витрат [за   винятком   судових   витрат  та  збитків,  пов\’язаних 
з втратою  багажу  під  час  подорожі  (поїздки)]  та   фінансових 
збитків, пов\’язаних     із     ризиками     здійснення    операцій 
з використанням платіжних карток; 
     3.19 страхування судових витрат – вид  страхування,  за  яким 
предметом   договору   страхування   є  майнові  інтереси,  що  не 
суперечать закону,  пов\’язані  зі  збитками  внаслідок  виникнення 
у страхувальника   або  іншої  особи,  визначеної  страхувальником 
у договорі страхування (вигодонабувача), судових витрат.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування  відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом 
відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного ними у зв\’язку з непередбачуваними судовими витратами; 
     3.20 страхування   виданих   гарантій  (порук)  та  прийнятих 
гарантій – вид страхування, за яким предметом договору страхування 
є   майнові  інтереси,  що  не  суперечать  закону,  пов\’язані  зі 
збитками:
     завданими страхувальнику  (кредитору)  внаслідок  невиконання 
(неналежного виконання) гарантом (поручителем)  своїх  зобов\’язань 
в обсязі  і  в  строки,  що  визначені  в  його гарантії (договорі 
поруки);
     збитками, завданими   страхувальнику   (гаранту,  поручителю) 
внаслідок  невиконання  (неналежного  виконання)  боржником  своїх 
зобов\’язань перед  кредитором  в  обсязі і в строки,  що визначені 
в договорі.
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію) здійснити виплату страхового 
відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом:
     відшкодування кредитору    або    іншій   особі,   визначеній 
страхувальником у договорі страхування  (вигодонабувачу),  збитку, 
понесеного ними у зв\’язку з невиконанням або неналежним виконанням 
гарантом (поручителем) своїх зобов\’язань в обсязі та в строки,  що 
визначені в його гарантії або договорі поруки, внаслідок обставин, 
визначених у правилах та договорі страхування;
     або відшкодування   гаранту  (поручителю)  або  іншій  особі, 
визначеній     страхувальником     у     договорі      страхування 
(вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв\’язку з невиконанням 
або неналежним виконанням позичальником своїх зобов\’язань в обсязі 
та  в  строки,  що визначені в його договорі,  внаслідок обставин, 
визначених у правилах та договорі страхування; 
     3.21 страхування медичних витрат – вид страхування,  за  яким 
предметом   договору   страхування   є  майнові  інтереси,  що  не 
суперечать закону,  пов\’язані з  життям,  здоров\’ям  застрахованої 
особи  та  медичними  витратами  застрахованої  особи,  а також її 
додатковими витратами,  які безпосередньо  пов\’язані  з  настанням 
страхового   випадку   під  час  здійснення  застрахованою  особою 
подорожі (поїздки).
     Даний вид  страхування  передбачає  обов\’язок  страховика  за 
встановлену  договором  страхування   плату   (страховий   внесок, 
страховий  платіж,  страхову  премію)  здійснити  страхову виплату 
відповідно до умов договору страхування в розмірі  страхової  суми 
або  її  частини  шляхом відшкодування документально підтверджених 
витрат на  отримання  застрахованою  особою  медико-санітарної  та 
іншої  допомоги  у  зв\’язку  з  захворюванням застрахованої особи, 
загостренням   хронічного    захворювання,    розладом    здоров\’я 
застрахованої  особи  внаслідок  нещасного  випадку  або її смертю 
внаслідок захворювання або нещасного випадку,  що сталися під  час 
здійснення застрахованою особою подорожі (поїздки). 
     4. Страховик  має  право  розробити правила страхування,  які 
поєднують ознаки та зміст  двох  або  більше  видів  добровільного 
страхування  (крім страхування життя),  за умови наявності в нього 
ліцензії на право здійснення цих видів страхування. 
     5. Контроль  за  додержанням  вимог  цих  Характеристики   та 
класифікаційних ознак видів добровільного страхування здійснюється 
Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code