ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Розділ VI 
              ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
     Стаття 53. Обов\’язки відповідних підрозділів МВС України щодо 
                перевірки та контролю обов\’язкового страхування 
                цивільно-правової відповідальності
{ Назва статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI 
( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Посадові  особи відповідних підрозділів МВС України, що мають 
право  здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху, 
перевіряють    документи    водія    транспортного   засобу,   які 
підтверджують наявність чинного договору обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності.
{ Текст статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI 
( 586-17 ) від 24.09.2008 } 
     Стаття 54. Обов\’язки органів Державної прикордонної служби 
                України щодо перевірки обов\’язкового страхування 
                цивільно-правової відповідальності при перетинанні 
                транспортним засобом державного кордону України
{  Назва  статті  54  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     54.1. Посадові   особи    відповідних    органів    Державної 
прикордонної служби України здійснюють перевірку наявності чинного 
на   території   України   договору   обов\’язкового    страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів,  які перетинають державний кордон України,  незалежно від 
належності та місця реєстрації транспортного засобу. 
     54.2. Якщо водій транспортного засобу при в\’їзді на територію 
України не може пред\’явити документ,  який  підтверджує  наявність 
чинного  на  території  України договору обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності,  подальший  рух  транспортного 
засобу  допускається  лише  після  укладення відповідного договору 
обов\’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 
     Стаття 55. Єдина централізована база даних 
     55.1. З метою організації обміну інформацією про  обов\’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його 
здійсненням  створюється  єдина  централізована  база  даних,  яка 
містить  відомості  про  чинні та припинені договори обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності,  страхові випадки, 
що мали місце, транспортні засоби та їх власників. 
     55.2. Оператором  єдиної  централізованої бази даних є МТСБУ. 
Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої  бази 
даних є вільним і загальнодоступним,  за винятком інформації,  яка 
відповідно до законодавства є інформацією обмеженого доступу. 
     55.3. Користування     інформацією     обмеженого     доступу 
здійснюється на безоплатній основі страховиками та МТСБУ,  а також 
органами  державної  влади  відповідно  до  їх  компетенції,   яка 
встановлена законом. 
     55.4. Перелік   інформації,   що  надається  в  обов\’язковому 
порядку органами державної влади, страховиками, іншими особами для 
формування  інформаційних  ресурсів  єдиної  централізованої  бази 
даних,  порядок  надання  користувачам  інформації,   що   в   ній 
міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку 
вказаних інформаційних  ресурсів,  а  також  порядок  користування 
централізованою   базою   даних   та   інформацією,   отриманою  з 
централізованої бази даних,  визначаються в  положенні  про  єдину 
централізовану   базу   даних   щодо   обов\’язкового   страхування 
цивільно-правової    відповідальності    (    z0691-10    ),   яке 
затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
{  Пункт  55.4  статті  55 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 } 
     55.5. Створення   та  утримання  централізованої  бази  даних 
фінансується за рахунок коштів МТСБУ,  джерелом формування яких  є 
членські внески страховиків – членів МТСБУ. 
     Стаття 56. Інформаційна взаємодія 
     56.1.    Підрозділи   державної   влади,   органи   місцевого 
самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов\’язані безоплатно 
надавати  на  запит  страховиків  та  МТСБУ  інформацію, якою вони 
володіють,  у  тому  числі  конфіденційну, з обмеженим доступом та 
таку,  що  містить  персональні  дані,  що  пов\’язана з страховими 
випадками    з    обов\’язкового    страхування   цивільно-правової 
відповідальності  або  з  подіями,  що  були підставою для подання 
потерпілими   вимог   про   відшкодування   шкоди   МТСБУ.  Органи 
відповідних  підрозділів  МВС  України  також  надають  безоплатно 
страховикам  та  МТСБУ  на  їх  запити  відомості  про  реєстрацію 
транспортних  засобів,  з  власниками яких ці страховики укладають 
договори      обов\’язкового      страхування     цивільно-правової 
відповідальності, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.
{  Пункт  56.1  статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  586-VI  (  586-17  )  від 24.09.2008, N 5090-VI ( 5090-17 ) від 
05.07.2012 } 
     56.2. Страховики   та   МТСБУ    зобов\’язані    дотримуватися 
встановлених  законом  режиму  захисту  та  обробки конфіденційної 
інформації, що отримується, а також порядку її використання. 
     56.3.  Страховики  зобов\’язані  надавати  органам відповідних 
підрозділів  МВС  України  на  їх  запити  відомості про укладені, 
недійсні  та  ті,  що  припинили  свою дію, договори обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності. 
                            Розділ VII 
                ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1. Цей  Закон  набирає  чинності  з  1 січня 2005 року,  крім 
пункту 21.4 статті 21 та підпункту \”а\” пункту 41.1 статті 41 цього 
Закону,  які  набирають  чинності  через три місяці з дня набрання 
чинності цим Законом. 
     2. Кабінету     Міністрів     України      привести      свої 
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 
     3. Уповноваженому органу: 
     а) в  шестимісячний  термін  з дня опублікування цього Закону 
розробити та затвердити нормативно-правові акти,  що випливають із 
цього Закону; 
     б) протягом  трьох  місяців  з дня опублікування цього Закону 
затвердити  план  заходів  щодо  впровадження  системи   щоденного 
контролю  за формуванням страхових резервів страхових організацій, 
що  мають  право  укладати  договори   обов\’язкового   страхування 
цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. 
     4. Протягом  одного  року з дня набрання чинності цим Законом 
відрахування  страховиків  з  премій   обов\’язкового   страхування 
цивільно-правової відповідальності становлять: 
     а) до  фонду  страхових  гарантій  –  5  відсотків  з премій, 
отриманих за  міжнародними  договорами  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності; 
     б) до  фонду  захисту  потерпілих  –  5  відсотків  з премій, 
отриманих  за  внутрішніми  договорами  обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності. 
     5. Протягом  двох  місяців  з  дня опублікування цього Закону 
МТСБУ розраховує актуарним методом на підставі статистичних  даних 
базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, та 
подає його на узгодження до Уповноваженого органу. Розмір базового 
страхового        платежу       затверджується       Уповноваженим 
органом  у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання 
МТСБУ   відповідної  пропозиції  до  Уповноваженого  органу.  Якщо 
протягом  такого  строку  Уповноважений орган не затверджує розмір 
базового  страхового  платежу,  то  його  розмір встановлюється на 
рівні 100 гривень. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code