ПОРЯДОК ТА УМОВИ ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 
11.12.2012  № 2677, 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
11.12.2012  № 760
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 грудня 2012 р. 
за № 2206/22518
ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
І. Загальні положення
1.1. Ці Порядок та умови розроблені відповідно до частини другої статті 16 Закону України \”Про страхування\” та підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.
1.2. Ці Порядок та умови регулюють механізм ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
1.3. Поняття персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою у цих Порядку та умовах вживається у значенні системи заходів, які забезпечують реєстрацію, обробку, накопичення та зберігання відомостей за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
ІІ. Порядок та умови ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою
2.1. Страховики, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, зобов’язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в розрізі страхувальників та об’єктів страхування.
2.2. Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою здійснюється страховиком шляхом ведення реєстру в електронній формі. Разом з веденням реєстру в електронній формі страховик може застосовувати паперову форму ведення реєстру.
2.2.1. Усі записи в реєстрі ведуться українською мовою, а також іншими мовами у випадках, передбачених законодавством, у хронологічному порядку в міру виникнення подій, які в ньому реєструються. Відомості, передбачені цими Порядком та умовами, повинні зберігатись у реєстрі протягом усього строку дії договорів страхування. Після припинення дії договору страхування відомості виводяться до архівної частини реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого використання.
2.2.2. Реєстр повинен вестись таким чином, щоб була забезпечена можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.
2.2.3. Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі яких уносяться зміни та доповнення інформації до реєстру, а також про кожен випадок виплати страхового відшкодування.
2.3. Реєстр повинен містити:
2.3.1. Відомості про договір страхування:
дата укладання та номер договору страхування;
дата набрання чинності договором страхування та строк дії договору страхування;
інформація про припинення дії договору страхування.
2.3.2. Відомості про страховика:
повне найменування;
місцезнаходження;
банківські реквізити;
ідентифікаційний код юридичної особи.
2.3.3. Відомості про страхувальника:
повне найменування;
місцезнаходження;
банківські реквізити;
ідентифікаційний код юридичної особи.
2.3.4. Відомості про застраховані об’єкти:
назви застрахованих культур, багаторічних насаджень, їх сортів або гібридів;
місце розташування площ застрахованих культур, багаторічних насаджень;
кадастровий номер земельних ділянок, зайнятих застрахованими культурами, багаторічними насадженнями, або
координати глобальної системи позиціонування (супутникової системи навігації GPS або Світової геодезичної системи координат WGS-84) земельних ділянок, зайнятих застрахованими культурами, багаторічними насадженнями, або
координати карти поля, зайнятого застрахованими культурами, багаторічними насадженнями;
загальна площа земельних ділянок, зайнятих застрахованими культурами, багаторічними насадженнями;
вид, порода, санітарно-ветеринарний стан, ідентифікаційний номер тварини – при страхуванні сільськогосподарських тварин;
кількість застрахованих тварин;
вид, класифікація, умови розведення водних живих ресурсів та їх показники вилову – при страхуванні водних живих ресурсів;
обсяги (тонн) страхування водних живих ресурсів;
кількість бджолосімей у вуликах, їх продуктивність, умови їх розведення – при страхуванні у бджільництві.
2.3.5. Відомості про умови страхування:
перелік застрахованих ризиків;
рівень страхового покриття у відсотках;
розмір страхової суми;
страховий тариф;
розмір нарахованого страхового платежу;
періодичність сплати страхових внесків.
2.3.6. Відомості про сформовані технічні резерви за договорами страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
2.3.7. Відомості про здійснення страхового відшкодування:
розмір збитку;
розмір виплаченого страхового відшкодування;
розмір збитку, що не відшкодовано;
причина збитку;
причини відмови у відшкодуванні.
2.4. Страховики зобов’язані вносити до реєстру інформацію про укладання, зміну або припинення договорів страхування протягом 5 календарних днів з дати їх укладання, зміни або припинення.
2.5. Відомості за договорами страхування, які припинили свою дію, зберігаються страховиком протягом строку, передбаченого чинним законодавством України.
2.6. Контроль за дотриманням вимог цих Порядку та умов здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, відповідно до чинного законодавства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code