Науково-практичний коментар до ст. 15 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 15 Кодексу законів про працю України

Стаття 15. Реєстрація колективного договору
Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади.
Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Коментар:
 
1. Колективні договори, угоди підлягають повідомній реєстрації у місцевих органах виконавчої влади. Колективний договір, угода подаються на реєстрацію в трьох примірниках (перший, другий і копія). Разом з колективним договором, угодою подаються всі додатки до нього, а також інформація про склад повноважних представників сторін, що приймали участь у колективних переговорах.
2. Порядок повідомної реєстрації колективних договорів встановлено постановою Кабінету Міністрів України \”Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів\”. Хоча ця постанова і ставить за обов\’язок Міністерству праці та соціальної політики разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади здійснювати контроль за відповідністю галузевих і регіональних угод, колективних договорів законодавству і генеральній угоді, а у випадку виявлення порушень – вживати відповідних заходів, усе-таки реєстрація зазначених угод і колективних договорів носить повідомний характер. Це означає, що орган, що реєструє, вправі перевіряти законність колективного договору, угоди, однак відмовити в його реєстрації він не вправі, навіть за умови виявлення невідповідності колективного договору, угоди законодавству. Відмовити в повідомній реєстрації можна тільки в тому випадку, якщо подані на реєстрацію примірники і копія колективного договору не будуть автентичними, тобто не будуть відповідати тексту, прийнятому у встановленому порядку. Відсутність автентичності може проявитися й у невідповідності тексту одного примірника іншому чи копії.
3. Хоча відмовити в реєстрації можна тільки на зазначеній вище підставі, належить виконувати такі встановлені названою постановою вимоги до поданого на реєстрацію колективного договору, угоди:
1) вони повинні містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з законодавством) соціальних пільг і гарантій;
2) вони повинні відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися відповідно до загальних норм правопису;
3) вони не повинні суперечити законодавству та умовам угод більш високого рівня.
4. Колективні договори реєструються районними і міськими державними адміністраціями, виконкомами сільських, селищних, міських рад. Угоди підлягають повідомній реєстрації в Міністерстві праці та соціальної політики України.
5. Метою реєстрації є забезпечення можливості для врахування умов колективного договору, угоди при вирішенні колективних та індивідуальних трудових спорів.
6. Реєстрація полягає у внесенні відповідного запису до реєстру. Одночасно на обох примірниках колективного договору чи угоди, поданого на реєстрацію, і на їх копії робиться напис встановленого зразка. Інформація про повідомну реєстрацію колективного договору, угоди публікується в офіційному виданні (друкованому засобі масової інформації) органу, що здійснює реєстрацію.
7. Термін для реєстрації колективного договору, угоди встановлений тривалістю два тижні. Не пізніше наступного дня після реєстрації перший і другий примірники колективного договору, угоди орган, що реєструє, повертає сторонам, що його підписали.
8. Зміни і доповнення, що вносяться сторонами до колективного договору, угоди у встановленому законодавством і колективним договором, угодою порядку, реєструються так само, як і сам колективний договір, угода.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code