Науково-практичний коментар до ст. 29 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 29 Кодексу законів про працю України

Стаття 29. Обов\’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов\’язаний:
1) роз\’яснити працівникові його права і обов\’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров\’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
Коментар:
1. Формулювання \”до початку роботи\” у будь-якому випадку означає заборону допускати працівника до виконання роботи відповідно до трудового договору до того, як будуть виконані вимоги ст. 29 КЗпП.
2. Компетентні державні органи ніколи не встановлювали правових, організаційних форм, в яких власник може довести до відома працівника інформацію, зазначену в п. 1 статті, що коментується. Але в самій статті прямо зазначається на те, що інформація про умови праці, наявність на робочому місці, де працівник буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про можливі наслідки їх впливу на здоров\’я, про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства, угод і колективного договору повідомляється працівникові під розписку. Коли працівник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення з зазначеними умовами, доцільно запропонувати йому окремо підписом на посадовій інструкції підтвердити факт ознайомлення з останньою. Справа в тому, що багато роботодавців користуються можливістю доручити працівникові виконання обов\’язків, що виходять за межі спеціальності, кваліфікації або посади, для роботи за якими приймається працівник. За таких умов ознайомлення з посадовою інструкцією при прийнятті на роботу під розписку буде виключати спори про зміст трудової функції працівника. На відміну від правил п. 4 ст. 29 КЗпП, правило п. 1 додержується далеко не завжди. Тим часом, немає ніяких підстав для висновку про те, що можливість відповідальності власника за невиконання цього обов\’язку виключається.
3. Що стосується роз\’яснення працівникові його прав і обов\’язків, ознайомлення його з правилами внутрішнього трудового розпорядку, то підтвердження цього факту розпискою працівника не вимагається. Однак було б доцільно запропонувати працівникові при прийнятті на роботу після ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором підтвердити і цей факт своїм підписом. Це виключить можливі питання при виникненні трудового спору у зв\’язку з порушенням працівником трудових обов\’язків і притягнення до дисциплінарної відповідальності.
4. Про інструктаж (навчання) працівників з питань охорони праці і протипожежної безпеки див. коментар до ст. 153 КЗпП.
5. Слід нагадати, що згідно з ст. 20 Закону \”Про охорону праці\” допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з охороні праці, забороняється. Зрозуміло, що це стосується й осіб, які приступають до роботи після укладення трудового договору.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code