Науково-практичний коментар до ст. 39 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 39 Кодексу законів про працю України

Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника
Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.
Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.
Коментар:
1. Зміни, внесені до Кодексу законів про працю України, істотно розширили можливості дострокового розірвання працівником строкового трудового договору. Це допускається в таких випадках: 1) хвороби або інвалідності працівника, які перешкоджають продовженню ним роботи відповідно до трудового договору; 2) порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору; 3) якщо працівник, відповідно до ст. 38 КЗпП, має право на звільнення у визначений ним строк до закінчення двотижневого строку після попередження про звільнення у зв\’язку з неможливістю продовжувати роботу.
2. У принципі, встановлений Кодексом законів про працю порядок розгляду трудових спорів дозволяє оперативно вирішувати питання про дострокове розірвання трудового договору. Але терміни розгляду трудових спорів у комісіях із трудових спорів і судах нерідко затягуються. Крім того, відповідно до ст. 23 КЗпП, власник може звернутися із заявою про перегляд рішення комісії по трудових спорах до районного (міського) суду. Це створює труднощі для реалізації працівником права на звільнення. І все-таки закон не передбачає в подібних випадках права працівника самовільно залишати роботу. Тому ми б не рекомендували працівникам діяти таким чином, крім випадків, коли продовження роботи загрожує життю або здоров\’ю працівника. Негативні наслідки самовільного залишення роботи для працівника мінімальні. Вони зводяться до запису в трудову книжку про звільнення за прогул. Але потрібно вчитися поважати закон навіть тоді, коли інша сторона його порушує.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code