Науково-практичний коментар до ст. 58 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 58 Кодексу законів про працю України

Стаття 58. Робота змінами
При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності.
Коментар:
1. Передбачаючи рівномірне чергування працівників у змінах, дана стаття відсилає до правил внутрішнього трудового розпорядку, в яких повинен визначатися порядок чергування працівників у змінах. Вимога рівномірного чергування працівників у змінах не виключає відповідного коректування відповідно до правил про заборону залучення до роботи в нічний час деяких категорій працівників (ст. 55 КЗпП).
2. Правило про переведення з однієї зміни в іншу в кожний робочий тиждень не є імперативним. У необхідних випадках з нього можуть бути зроблені винятки. Частина друга ст. 58 КЗпП передбачає визначення графіками змінності годин переходу з однієї зміни в іншу. Порівняння цієї норми з правилами частини першої тієї ж статті показує, що законодавець суворо не розмежовує сфери, де регулювання здійснюється відповідно правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, що дає підставу для висновку про взаємозамінність цих локальних нормативних актів у частині регулювання чергування працівників при роботі змінами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code