Науково-практичний коментар до ст. 64 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 64 Кодексу законів про працю України


Стаття 64. Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для проведення надурочних робіт
Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації.
Коментар:
1. У статті, що коментується, сформульоване імперативне правило про заборону проведення надурочної роботи без згоди виборного органу первинної профспілкової організації. Виняток з цього правила встановлено ст. 411 Митного кодексу, яка передбачає залучення посадових осіб митних органів до надурочних робіт за розпорядженнями керівника митного органу або його заступника. Зміст статті дає підстави стверджувати, що згода виборного органу первинної профспілкової організації на проведення надурочних робіт повинна бути тільки попередньою.
2. І все-таки практика вважає допустимим одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації після проведення надурочних робіт у разі аварії, стихійного лиха, невиходу змінника та в інших екстрених випадках. Вихід із зазначеної ситуації дає сам зміст ст. 64 КЗпП: з неї не випливає заборона на завчасне одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації на проведення надурочних робіт в екстрених випадках. Отже, такий дозвіл доцільно було б одержувати заздалегідь (тобто до настання екстреного випадку), природно, обмеживши залучення працівників до надурочних робіт тільки дійсно екстреними випадками.
3. Звернення власника до виборного органу первинної профспілкової організації із проханням дати дозвіл на проведення надурочних робіт повинне бути письмовим. Це законом не передбачено, однак випливає із суті відносин, які складаються між сторонами. У такому зверненні повинні бути зазначені фактичні обставини, які підпадають під ст. 62 КЗпП і є підставою для проведення надурочних робіт.
Оскільки виборний орган первинної профспілкової організації не може давати дозвіл на проведення надурочних робіт взагалі, а повинен вирішувати питання на основі оцінки законності та доцільності залучення працівників до надурочних робіт, власник у зверненні до виборного органу повинен описати також види робіт, які передбачається проводити в надурочний час, категорії і кількість працівників, яких передбачається залучити до надурочних робіт, тривалість цих робіт. За браком такої інформації може ускладнитися прийняття виборним органом первинної профспілкової організації рішення про надання дозволу на проведення надурочних робіт. Власник як особа, що зацікавлена в проведенні надурочних робіт, повинен переконати виборний орган у законності та доцільності їх проведення. Водночас законодавство не зобов\’язує власника перелічувати персонально всіх працівників, яких передбачається залучити до надурочних робіт.
4. Виборний орган первинної профспілкової організації може відмовити в наданні дозволу на проведення надурочної роботи навіть за наявності підстав для їх проведення.
5. Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій і до надурочних робіт залучаються члени кожної з цих організацій, дозвіл на проведення надурочних робіт, на наш погляд, слід одержати від усіх виборних органів.
6. За відсутності на підприємстві профспілкової організації власник не може і не повинен запитувати в будь-кого згоду на проведення надурочних робіт, однак повинен додержуватися правил про обмеження проведення надурочних робіт за їх підстав і за тривалістю.
7. Залучення працівників до надурочних робіт оформляється наказом з поіменним переліком працівників, що залучаються до надурочних робіт. Видання наказу необхідне і для належного врегулювання обов\’язку працівників виконувати надурочну роботу, і як підстава для оплати праці в підвищеному розмірі. Відмова працівника від виконання надурочних робіт за наявності підстав для їх проведення, дозволу виборного органу первинної профспілкової організації і відсутності порушення законодавства про порядок проведення надурочних робіт тягне дисциплінарну відповідальність працівника. Якщо ж власник при залученні працівника до надурочних робіт допустив порушення законодавства, працівник вправі відмовитися від їх виконання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code