Науково-практичний коментар до ст. 77-1 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 77-1 Кодексу законів про працю України

Стаття 77-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Коментар:
 
1. Право на отримання відпустки для підготовки та участі: 
 – у всеукраїнських  спортивних   змаганнях   мають   працівники підприємств,  установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем  роботи,  які  систематично  займаються  певним видом  (видами)  спорту  та  беруть участь у спортивних змаганнях, крім працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших  військових формувань,  фізкультурно-спортивних організацій, які  за  своїми  функціональними  обов\’язками  беруть   участь   у всеукраїнських змаганнях з видів спорту; 
 – у міжнародних    спортивних    змаганнях   мають   працівники підприємств,  установ та організацій незалежно від форми власності за  основним  місцем  роботи,  які  включені  до  основного складу національних збірних  команд України,  крім  спортсменів  штатної команди   національних   збірних  команд  України  та  працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань,  фізкультурно-спортивних  організацій,  які  за своїми функціональними обов\’язками беруть участь у міжнародних  змаганнях з видів спорту. 
2. Відпустки   надаються   для   підготовки   та   участі   у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях,  що включені до Єдиного  календарного  плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік. 
 
3. Відпустки  надаються  на  підставі  заяви  працівника   та листавиклику  на  відповідні  спортивні  змагання,  який готується Мінмолодьспортом.
4. Відпустки надаються тривалістю не більш як 40  календарних днів на рік. 
Тривалість відпустки  включає час,  необхідний для проїзду до місця  проведення  спортивних  змагань  та  повернення. Відпустки можуть  надаватися частинами,  про що зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання. 
5. Відпустки можуть надаватися працівникам окремо  від  інших відпусток,  передбачених  законодавством,  і оформляються наказом (розпорядженням)   власника   або   уповноваженого   ним    органу підприємства, установи та організації. 
 
6. На   час   перебування   у   відпустках   за  працівниками зберігається місце роботи (посада).  Оплата відпусток працівникам, зазначеним  у  пункті  2  цього  Порядку,  здійснюється за рахунок коштів підприємств,  установ та організацій, призначених на оплату праці,  або  коштів  фізичної  особи,  в якої працюють за трудовим договором працівники. 
 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code