Науково-практичний коментар до ст. 91 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 91 Кодексу законів про працю України


Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції
За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених об\’єктів інтелектуальної власності раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у зв\’язку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження.
За іншими працівниками, які допомогли авторові у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції, попередні розцінки зберігаються протягом трьох місяців.
Коментар:
1. Частина перша ст. 91 КЗпП встановлює пільгу для працівників, які є авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків чи раціоналізаторських пропозицій, що зумовили заміну норм праці (у законі некоректно використовуються поняття \”технічних\” норм) і відрядних розцінок. Такі працівники мають право на збереження попередніх розцінок протягом шести місяців від початку впровадження зазначених об\’єктів інтелектуальної власності. Пільга, звичайно, не дуже істотна, оскільки на етапі впровадження перелічених результатів творчої діяльності важко досягти зниження трудомісткості випущеної продукції, а після закінчення шести місяців дія пільги припиняється.
2. Застосування раніше діючих розцінок для працівників-авторів об\’єктів інтелектуальної власності передбачено також у тому випадку, коли вони раніше не виконували роботи, на яких впроваджуються об\’єкти інтелектуальної власності, а були переведені на виконання цих робіт у зв\’язку з впровадженням чи після впровадження цих об\’єктів. При переведенні розцінки зберігаються з початку впровадження, що повинне співпадати з днем переведення.
3. Право на застосування пільгових розцінок не залежить від того, продав автор підприємству право власності на відповідний об\’єкт, уклав він з підприємством ліцензійний договір чи право на об\’єкт інтелектуальної власності взагалі належить підприємству у зв\’язку з тим, що цей об\’єкт створений при виконанні працівником трудових обов\’язків.
4. Інші працівники, які допомогли авторові у впровадженні корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторських пропозицій, мають право на збереження попередніх розцінок на види робіт, що виконуються, (на виготовлення відповідної продукції) протягом трьох місяців. Слід звернути увагу на ту обставину, що мова йде не про тих працівників, які допомогли працівникові у створенні об\’єкта інтелектуальної власності, а про тих, хто допоміг у впровадженні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code