Науково-практичний коментар до ст. 131 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 131 Кодексу законів про працю України

Стаття 131. Обов\’язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна
Власник або уповноважений ним орган зобов\’язаний створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна.
Працівники зобов\’язані бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і вживати заходів до запобігання шкоді.
Коментар:
1. Стаття, що коментується, зобов\’язує власника створити працівникам умови, необхідні для забезпечення повного збереження дорученого їм майна. В разі невиконання власником цього обов\’язку настають наслідки, передбачені ст. 137 КЗпП (за наявності вини працівника). Якщо ж власник зазначені свої обов\’язки не виконав, а вини працівника в незабезпеченні збереження майна власника немає, працівник взагалі не може нести матеріальну відповідальність.
2. Частина друга ст. 131 КЗпП покладає на працівників загальний обов\’язок бережливо ставитися до майна підприємства. Її не слід трактувати занадто широко. За межами робочого часу працівник звільняється від виконання не тільки трудового обов\’язку виконувати роботу відповідно до трудового договору, але і від виконання абсолютної більшості інших трудових обов\’язків, покладених на нього правилами внутрішнього трудового розпорядку. Тому працівник не може нести відповідальність за несхоронність майна, яке йому передали для зберігання, використання в процесі роботи або з іншою метою, у період після закінчення робочого часу і до його початку. Якщо збереження майна в цей період не забезпечене, працівник може бути притягнений до матеріальної відповідальності тільки за умови, що він порушив свої трудові обов\’язки (після закінчення робочого часу не здав матеріальні цінності на збереження, під охорону відповідно до встановленого на підприємстві порядку, не закрив речі в наданих для цього приміщеннях, сейфах, іншому устаткуванні). При виявленні несхоронності матеріальних цінностей у міжзмінний період працівник повинен негайно повідомити про це осіб, які виконують функцію власника. У противному разі не виключена можливість постановки питання про його матеріальну відповідальність (за загальним правилом, з урахуванням презумпції відсутності вини працівника (ст. 138 КЗпП) притягнення працівника до матеріальної відповідальності за зазначених обставин є нереальним).
3. У робочий час працівник повинен виконувати свої трудові обов\’язки, а не контролювати збереження майна підприємства іншими працівниками. А під час виконання своїх трудових обов\’язків, перебуваючи на території підприємства до початку робочого дня, після його закінчення, а також під час установленої перерви, працівник зобов\’язаний бережливо ставитися до майна, оскільки він ним користується в процесі роботи або просто має до нього доступ.
4. Обов\’язок працівників уживати заходів до запобігання дійсній прямій шкоді вважається виконаним, якщо працівник або сам застосував такі заходи, або повідомив відповідним працівникам про необхідність застосувати такі заходи. Таке повідомлення слід передати в письмовій формі, забезпечуючи себе доказом повідомлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code