Науково-практичний коментар до ст. 144 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 144 Кодексу законів про працю України

Стаття 144. Порядок застосування заохочень
Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.
Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.
Коментар:
1. Власник застосовує заохочення до працівників разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Зазначення на застосування заохочення за участю виборного органу первинної профспілкової організації, необхідність оформлення заохочення наказом (розпорядженням), внесення запису про заохочення до трудової книжки – усе це дає підстави для висновку про те, що в ст. 144 КЗпП під власником мається на увазі саме керівник підприємства або його відокремленого підрозділу, що користується правом наймання і звільнення працівників.
2. Право вибору форми участі виборного органу первинної профспілкової організації у вирішенні питання про застосування заохочень (разом або за погодженням) належить власникові і цьому виборному органу. Якщо на підприємстві не функціонує профспілкова організація, власник вправі самостійно застосовувати до працівників заохочення. Але в такому випадку власникові доцільно було б додержуватись правила п. 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, яке приписує при застосуванні заохочень враховувати думку трудового колективу. Суворо кажучи, це правило не відповідає ст. 144 КЗпП. Проте ж ця стаття приписує власникові застосовувати заохочення разом або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. А цей припис за відсутності такого органу не може бути виконаний з об\’єктивних причин. За таких умов не можна позбавити власника права заохочувати працівників. Врахування думки трудового колективу означає, що таку думку слід запитати, але не обов\’язково її дотримуватися.
3. Закон приписує оголошувати заохочення наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносити записи про застосування заохочень до трудових книжок у відповідності з правилами їх ведення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code