Науково-практичний коментар до ст. 151 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 151 Кодексу законів про працю України

Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Коментар:
1. Трудове право не знає поняття \”погашення\” стягнення і вживає лише поняття \”зняття\” дисциплінарного стягнення. Тому через рік з дня накладення стягнення працівник вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення (підкреслимо: \”не мав\”, а не \”не має\”). Такий підхід законодавця, природно, виключає запис про дисциплінарне стягнення до трудової книжки, що і встановлюється пунктом 2.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Зі спливом зазначеного річного строку працівник вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення, лише за умови, що протягом цього строку на працівника не буде накладене нове дисциплінарне стягнення. Тобто, саме по собі порушення трудової дисципліни протягом року після накладення стягнення не перешкоджає настанню зазначених наслідків зі спливом року, якщо власник у межах цього строку не встиг піддати працівника новому стягненню.
2. Зазначений річний строк обчислюється з дня накладення стягнення. Днем накладення стягнення, на нашу думку, слід вважати день повідомлення працівникові під розписку про оголошення стягнення (а не день видання (підписання) наказу про оголошення стягнення). Цей висновок зроблено відповідно до ст. 149 КЗпП, що озаглавлена \”Порядок застосування дисциплінарних стягнень\”. Закінчується ця стаття правилом про повідомлення працівникові про оголошення стягнення. Повідомлення працівникові законодавець передбачає як одну із стадій застосування стягнення. До повідомлення працівникові процедура застосування стягнення розглядається законодавцем як незакінчена.
Власник має право своїм наказом зняти дисциплінарне стягнення в будь-який час до закінчення річного строку з дня накладення стягнення. Але частина друга ст. 151 КЗпП допускає дострокове зняття стягнення лише за двох умов: 1) якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни; 2) проявив себе як сумлінний працівник.
3. Частина третя ст. 151 КЗпП забороняє протягом строку дії дисциплінарного стягнення застосовувати до працівника будь-яке заохочення. Тобто для його застосування власник спочатку повинен зняти з працівника накладене на нього дисциплінарне стягнення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code