Науково-практичний коментар до ст. 154 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 154 Кодексу законів про працю України

Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об\’єктів і засобів виробництва
Проектування виробничих об\’єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці.
Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції, технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці.
Коментар:
1. Більш детальні правила щодо додержання норм про охорону праці під час проектування, будівництва (виготовлення) і реконструкції підприємств, об\’єктів і засобів виробництва формулюються в ст. 21 Закону \”Про охорону праці\”. Зокрема, Кабінету Міністрів приписується визначити порядок проведення експертизи проектів, реєстрації, оглядів, випробування виробничих об\’єктів. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво і реконструкцію виробничих об\’єктів та виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України (далі – Положення), передбачає проведення експертизи, обов\’язкової для підприємств усіх форм власності і незалежно від джерел фінансування. Забороняється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об\’єктів без попередньої експертизи на відповідність нормативним актам про охорону праці (частина друга ст. 24 Закону \”Про охорону праці\”). Цією ж статтею забороняється фінансування таких робіт до одержання позитивних результатів експертизи. Але це останнє правило має реальне регулятивне значення лише для державних підприємств. Підприємства недержавних форм власності можуть витрачати прибуток на свій розсуд, і реальних шляхів перешкодити фінансуванню об\’єктів, які не пройшли експертизу на відповідність нормам охорони праці, немає.
2. Експертизу проектної документації на відповідність нормам охорони праці проводять експертно-технічні центри системи охорони праці. Створено 10 таких центрів, кожен з яких обслуговує галузі, закріплені за ним у встановленому порядку.
3. До проведення експертизи проектів на їх відповідність вимогам охорони праці повинна бути проведена державна санітарно-гігієнічна експертиза (ст. 11 Закону \”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення\”), експертиза на відповідність проекту нормативним актам з пожежної безпеки (ст. 10 Закону \”Про пожежну безпеку\”) і експертиза на відповідність вимогам ядерної та радіаційної безпеки (на об\’єктах, підконтрольних Міністерству екології і природних ресурсів України).
4. На проведення робіт з експертизи проектів власник повинен укласти договір з відповідним експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці. У договорі визначаються обсяги робіт з експертизи, строки їх виконання та розміри оплати. Обов\’язок оплати робіт щодо проведення експертизи, природно, лежить на власникові. Тарифи на виконання робіт з експертизи проектів затверджені Держкомохоронпраці за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.
5. З метою забезпечення відповідності будівельних об\’єктів проектам організується авторський нагляд. Положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств, будівель, споруд затверджено Державним комітетом СРСР у справах будівництва 15 квітня 1985 року N 48 (СНІП 1.06.05-85). Воно зберігає чинність в Україні. Авторський нагляд не знімає відповідальності з будівельно-монтажних організацій та замовників за відповідність будівництва проектно-кошторисній документації. Замовники і підрядники повинні забезпечувати відповідність нормам охорони праці виробничих будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів, що вводяться в дію після будівництва або реконструкції та технологічних процесів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code