Науково-практичний коментар до ст. 161 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 161 Кодексу законів про працю України

Стаття 161. Заходи щодо охорони праці
Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України \”Про охорону праці\”. План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору.
Коментар:
1. Ст. 161 КЗпП і ст. 22 Закону \”Про охорону праці\” передбачають необхідність розробки комплексних заходів щодо охорони праці, які включають заходи щодо забезпечення працівникам соціальних гарантій у сфері охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям.
2. Конкретні заходи, які слід вносити до плану заходів щодо охорони праці, який є додатком до колективного договору, зазначені в Спільних рекомендаціях державних і профспілкових органів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code