Науково-практичний коментар до ст. 166 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 166 Кодексу законів про працю України

Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.
На роботах з особливо шкідливими умовами праці надається безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування.
Коментар:
1. Постановою Держкомпраці і Президії ВЦРПС \”Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці\” підприємствам надане право самостійно вирішувати питання, пов\’язані з безплатної видачею працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Основою для прийняття відповідних рішень є Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.
2. У силу ст. 13 КЗпП перелік робіт і професій, які надають право на одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, повинен затверджуватися як додаток до колективного договору.
3. Постановою \”Про порядок забезпечення безплатної видачі молока або рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці\” встановлені такі умови безплатної видачі працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів:
а) молоко видається по 0,5 літра за зміну, незалежно від її тривалості, у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов\’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених у зазначеному вище Переліку;
б) видача і вживання молока повинні провадитися в буфетах, їдальнях або у спеціально обладнаних приміщеннях;
в) забороняється виплачувати гроші замість видачі молока, видавати молоко за одну чи кілька змін наперед, за минулі зміни, видавати молоко додому, заміняти іншими товарами та продуктами (крім рівноцінних – кефіру, кислого молока, мацоні). При постійному контакті з неорганічними з\’єднаннями свинцю рекомендується замість молока видавати кисломолочні продукти;
г) молоко не може видаватися працівникам, які одержують лікувально-профілактичне харчування у зв\’язку з особливо шкідливими умовами праці.
4. Працівникам, які контактують з неорганічними сполуками свинцю, передбачена видача додатково до молока 2 грамів пектину у вигляді збагачених або консервованих харчових продуктів, фруктових соків, напоїв, які можуть бути замінені фруктовими соками з м\’якоттю в кількості 250 – 300 грамів. Ці харчові продукти повинні видаватися перед початком роботи.
5. Питання видачі працівникам лікувально-профілактичного харчування регулюються трьома нормативними актами, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС. Це:
– Перелік виробництв, професій і посад, робота в яких надає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв\’язку з особливо шкідливими умовами праці (далі – Перелік);
– Раціони лікувально-профілактичного харчування і норми безплатної видачі вітамінних препаратів (далі – Раціони);
– Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування (далі – Правила).
На підприємствах на основі зазначеного Переліку розробляється перелік виробництв, професій і посад, робота в яких надає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв\’язку з особливо шкідливими умовами праці. Такий перелік затверджується у вигляді додатка до колективного договору.
6. Приготування і видача лікувально-профілактичного харчування і вітамінів здійснюється відповідно до Раціонів. Лікувально-профілактичне харчування готується відповідно до переліку продуктів та їх кількості, зазначених у Раціонах. Заміна одних харчових продуктів іншими допускається лише у виняткових випадках у межах норм замінності продуктів, складених Інститутом харчування АМН СРСР. За умови додержання встановлених Раціонами норм продуктів повинні складатися меню-розкладки на кожен день. При цьому можуть використовуватися меню-розкладки, складені Інститутом харчування АМН СРСР.
Працівникам, зайнятим у виробництвах, професіях, посадах, перелічених у розділі VI і в підрозділах 6, 7 розділу IX Переліку виробництв, професій і посад, робота в яких надає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування у зв\’язку з особливо шкідливими умовами праці, видаються безплатно лише вітамінні препарати.
7. Як правило, лікувально-профілактичне харчування видається працівникам у дні фактичного виконання ними роботи у виробництвах, професіях, посадах, передбачених у Переліку. Лікувально-профілактичне харчування видається також у таких випадках:
1) у період тимчасової непрацездатності працівника внаслідок професійного захворювання, якщо працівника не госпіталізовано;
2) при виконанні працівниками (в тому числі й працівниками інших підприємств або структурних підрозділів даного підприємства) будівельних і пусконалагоджувальних робіт протягом повного робочого дня у виробництвах, цехах, на дільницях з особливо шкідливими умовами праці, в яких встановлене лікувально-профілактичне харчування як для основного складу працівників, так і для ремонтного персоналу;
3) працівникам, які здійснюють очищення і підготовку устаткування до ремонту або його консервацію в цеху, на дільниці, для працівників яких передбачена видача лікувально-профілактичного харчування;
4) при переведенні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до одного року, на іншу роботу з метою усунення контакту з речовинами, шкідливими для здоров\’я, лікувально-профілактичне харчування видається протягом усього часу переведення;
5) у період відпустки у зв\’язку з вагітністю та пологами лікувально-профілактичне харчування видається жінкам, які до початку цієї відпустки були зайняті у виробництвах, професіях, посадах, які дають право на одержання такого харчування;
6) в період інвалідності, однак не більше 6 місяців з дня встановлення інвалідності, право на одержання лікувально-профілактичного харчування мають працівники, які користувалися правом на одержання такого харчування безпосередньо перед встановленням інвалідності;
7) працівникам, які мають право на одержання лікувально-профілактичного харчування і тимчасово переведеним на іншу роботу у зв\’язку з початковими ознаками професійного захворювання, викликаного характером роботи (п. 4 Правил безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування).
8. Не видається лікувально-профілактичне харчування:
1) у неробочі дні;
2) у дні відпусток;
3) у дні службових відряджень;
4) у дні навчання з відривом від виробництва;
5) у дні виконання роботи на інших дільницях, де видача лікувально-профілактичного харчування не передбачена;
6) у дні виконання державних чи громадських обов\’язків;
7) у період тимчасової непрацездатності, не пов\’язаної з професійним захворюванням;
8) у дні перебування в лікарні або в санаторії на лікуванні, у період перебування в профілакторії (п. 6 Правил).
9. Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді сніданків до початку роботи. За погодженням з медико-санітарною службою підприємства, а при її відсутності – з місцевою санепідемстанцією, допускається видача лікувально-профілактичного харчування в обідню перерву. Особам, які працюють в умовах високого тиску (у кесонах, лікувальних барокамерах, на водолазних роботах), лікувально-профілактичне харчування видається після вишлюзування.
Не допускається видавати страви лікувально-профілактичного харчування додому. Тим більше не допускається видавати продукти, що призначені для приготування лікувально-профілактичного харчування. Навіть у разі збереження права на одержання лікувально-профілактичного харчування на період, коли працівник фактично не працює, для одержання такого харчування він повинен з\’явитися до підприємства громадського харчування, де здійснюється видача лікувально-профілактичного харчування (тобто за місцем роботи). І лише щодо трьох категорій працівників (тимчасово непрацездатних внаслідок професійного захворювання, тимчасово переведених на іншу роботу у зв\’язку з початковими ознаками професійного захворювання, жінок, які перебувають у відпустці у зв\’язку з вагітністю та пологами) допускається видача лікувально-профілактичного харчування у вигляді готових страв додому, за умови наявності довідки медико-санітарної частини підприємства (а при її відсутності – санепідстанції), якщо одержання лікувально-профілактичного харчування за місцем роботи неможливе за станом здоров\’я або внаслідок віддаленості місця проживання.
Лише частина друга ст. 7 Закону \”Про охорону праці\” передбачає, що при роз\’їзному характері роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором. Це правило не може тлумачитися поширювально, тому сфера його застосування є гранично вузькою.
10. Лікувально-профілактичне харчування видається працівникам за нормами меню, розрахованими на шість днів. За умови переведення на режим роботи з п\’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями, за працівниками зберігається право на одержання тижневої норми лікувально-профілактичного харчування, розрахованого на шість робочих днів (п. 16 Правил).
11. Додаткова безплатна видача молока працівникам, які одержують безплатно сніданки лікувально-профілактичного харчування, не провадиться (п. 21 Правил).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code