Науково-практичний коментар до ст. 169 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 169 Кодексу законів про працю України

Стаття 169. Обов\’язкові медичні огляди працівників певних категорій
Власник або уповноважений ним орган зобов\’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов\’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров\’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
 
Коментар:
 
1. Обов\’язкові медичні огляди встановлені для таких категорій працівників: а) зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці; б) зайнятих на роботах, де є необхідність у професійному доборі; в) віком до 21 року; г) деяких інших категорій працівників.
2. Основним нормативним актом, який регулює проведення медичних оглядів, є Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров\’я України від 21 травня 2007 р. N 246. Додаток N 4 до Порядку містить Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов\’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, а Додаток 5 – Перелік робіт, для виконання яких є обов\’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України \”Про затвердження переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов\’язковим медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів і видачі особистих медичних книжок\” Міністерство охорони здоров\’я затвердило Правила проведення обов\’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов\’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов\’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов\’язковим профілактичним медичним оглядам.
3. Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі, затверджено наказом Держкомнаглядохоронпраці та Міністерства охорони здоров\’я України.
4. Кабінетом Міністрів затверджено Порядок проведення обов\’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів. Періодичність проведення психіатричних оглядів визначається Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередньо небезпеку для особи, що проводить цю діяльність, або оточуючих. Інструкція про проведення обов\’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів затверджена Міністерством охорони здоров\’я. В зв\’язку з прийняттям зазначених нормативно-правових актів не були скасовані нормативно-правові акти про профілактичний наркологічний огляд працівників.
5. Витрати по проведенню медичного огляду несе власник (п. 2.5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій). Це означає, що власник зобов\’язаний відшкодувати медичній установі витрати, пов\’язані з проведенням медичного огляду. Власник також відшкодовує частково витрати на обстеження та лікування працівників у профілактичних центрах, клініках науково-дослідних і навчальних інститутів, університетів. Крім того, відповідно до ст. 17 Закону \”Про охорону праці\” власник зобов\’язаний на час медичного огляду працівника зберегти за ним місце роботи і середній заробіток.
Буквально тлумачачи ст. 17 Закону \”Про охорону праці\”, слід зробити висновок про те, що середній заробіток на період медичного огляду виплачується лише при проведенні періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів. За період проведення попереднього (при прийнятті на роботу) медичного огляду збереження середнього заробітку неможливе через відсутність такого, а виплата тарифної ставки (окладу) законодавством не передбачена.
6. Відповідно до згаданих нормативно-правових актів, які встановлюють коло осіб, що підлягають обов\’язковому медичному огляду, контингент осіб, що підлягають медичним оглядам, визначається власником та погоджується закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (п. 4.3.2 Порядку).
7. На основі акта визначення контингенту осіб, що підлягають медичному огляду, власник складає поіменний список, погоджує його з санітарно-епідеміологічним закладом й один примірник цього списку направляє до лікувально-профілактичного закладу, на який покладається обов\’язок проведення медичних оглядів. Після погодження з лікувально-профілактичним закладом терміну проведення медичних оглядів власник видає наказ про проведення медичних оглядів з визначенням їх термінів і працівників, відповідальних за організацію медичних оглядів.
Власник направляє працівників на медичний огляд і контролює своєчасне його проходження.
8. Власник на прохання працівника, або за своєю ініціативою організує позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення його здоров\’я пов\’язане з умовами праці (частина третя ст. 17 Закону \”Про охорону праці\”).
9. Власник не має права допускати працівника до роботи, якщо він зобов\’язаний проходити, але вчасно не пройшов медичний огляд. Якщо працівник ухиляється від проходження медичних оглядів, він відстороняється від роботи без збереження заробітної плати (частина друга ст. 17 Закону \”Про охорону праці\”). При наявності поважних причин непроходження медичного огляду у встановлений термін відсторонення від роботи здійснюється із збереженням заробітної плати в розмірі двох третин тарифної ставки (окладу). Ухилення працівника від проходження медичного огляду, якщо його проходження обов\’язкове, є порушення трудової дисципліни і може тягти дисциплінарну відповідальність працівника аж до звільнення з роботи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code