Науково-практичний коментар до ст. 174 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 174 Кодексу законів про працю України

Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров\’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
 
Коментар:
 
1. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров\’я. Перелік складається з двох розділів. На роботах, що зазначені у розділі 1 Переліку, застосування праці жінок забороняється з дня набрання чинності названим наказом (з 10 квітня 1994 року). На роботах, зазначених у розділі 2 Переліку, праця жінок може використовуватися до спеціальної заборони. Такі заборони будуть установлюватися наказами МОЗ у процесі створення в державі необхідних для цього економічних і технічних умов.
2. При вивільненні з важких робіт та робіт із шкідливими умовами праці жінкам надаються такі пільги:
а) збереження середнього заробітку за місцем попередньої роботи на час перенавчання або перекваліфікації, але не більше шести місяців;
б) збереження права користування відомчою жилою площею, а також дитячими дошкільними закладами за місцем попередньої роботи.
Перелічені пільги встановлені постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС \”Про додаткові заходи щодо поліпшення умов праці жінок, зайнятих у народному господарстві\”, що зберігає свою чинність в Україні.
3. Заборонено також використовувати працю жінок на підземних роботах. Однак на деяких видах підземних робіт відповідно до частини першої ст. 174 КЗпП застосовувати праця жінок можливо. При цьому називаються нефізичні роботи та роботи з санітарного та побутового обслуговування. В Україні перелік підземних робіт, на яких допускається застосування праці жінок, не затверджувався. Тому зберігає чинність Перелік посад, пов\’язаних з підземними роботами, на яких дозволяється, як виняток, застосування праці жінок. Цей Перелік затверджено постановою Держкомпраці СРСР. Він включає такі посади та роботи:
а) керівні та не пов\’язані із застосуванням фізичної праці;
б) пов\’язані із санітарним та побутовим обслуговуванням;
в) пов\’язані з необхідністю час від часу спускатися в підземні частини підприємства для виконання нефізичних робіт.
Крім того, допускається проходження навчання і стажування в підземних умовах, якщо потім жінка буде виконувати роботи, де дозволяється застосування праці жінок.
4. Частина друга статті, що коментується, забороняє залучення жінок до робіт, пов\’язаних з підійманням і переміщенням важких речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров\’я. За умови чергування з іншою роботою допускається підіймання і переміщення жінками вантажу вагою до 10 кг до 2 разів на годину. Якщо ж підіймання і переміщення вантажів провадиться жінкою постійно протягом зміни, гранично допустима вага вантажу складає 7 кг. Крім того, обмежена сумарна вага вантажу, який може переміщатися жінкою протягом однієї години роботи. При підійманні вантажу з робочої поверхні (конвеєра, столу, верстата) його сумарна вага протягом зазначеного часу не повинна перевищувати 350 кг. При підійманні вантажу з підлоги його сумарна вага протягом того ж часу не повинна перевищувати 175 кг.
При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах зусилля, що докладається жінкою, не повинне перевищувати 10 кг.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code