Науково-практичний коментар до ст. 190 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 190 Кодексу законів про працю України

Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров\’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
 
Коментар:
 
1. Стаття, що коментується, повністю забороняє використання праці неповнолітніх на підземних роботах.
2. Забороняється використання праці неповнолітніх на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці незалежно від форми власності та галузевої належності підприємства. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров\’я.
3. Прийняття неповнолітніх на навчання за спеціальностями, зазначеними у Переліку важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, допускається лише за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов\’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці. При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) неповнолітні, які навчаються професіям, зазначеним у названому Переліку, можуть перебувати на виробництвах, на роботах, внесених до Переліку, не більш як 4 години на день за умови суворого дотримання встановлених санітарних норм і правил, а також правил і норм з охорони праці.
4. Відповідно до частини другої ст. 190 КЗпП Міністерство охорони здоров\’я затвердило Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. Цим нормативним актом встановлено, що неповнолітні не можуть призначатися на роботи, пов\’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.
До роботи з підіймання і переміщення важких речей допускаються лише неповнолітні, які не мають медичних протипоказань, що підтверджується відповідним медичним посвідченням (форма такого документа згадана в наказі про затвердження Граничних норм, однак не встановлена).
Забороняється допускати неповнолітніх віком до 15 років до тривалої роботи з підіймання і переміщення важких речей. Сумарно за робочий день (зміну) робота неповнолітнього з важкими речами не повинна перевищувати однієї третини робочого часу.
Під короткочасною роботою розуміється 1 – 2 підняття та переміщення вантажу протягом однієї години роботи при дотриманні правил про тривалість робочого часу і робочої зміни, встановлених статтями 51 і 52 КЗпП. Якщо ж на годину відбувається більше ніж два підняття та переміщення вантажів, робота вважається тривалою. Календарний вік визначається як число повних років, які відраховуються від дати народження.
Докладене м\’язове зусилля при утриманні чи переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинне перевищувати зазначеної вище у таблиці граничної ваги вантажу. Тривалість такого зусилля не повинна перевищувати 3-х хвилин і має змінитися двохвилинним відпочинком.
5. Встановлені також граничні норми сумарної ваги вантажу для неповнолітніх у розрахунку на одну годину робочого часу (при дотриманні граничних норм підіймання та переміщення окремих вантажів).
Викладені норми застосовуються з урахуванням такого:
1) рівнем робочої поверхні вважається рівень стола, верстата, конвеєра та ін.;
2) висота підіймання речей не повинна перевищувати одного метра;
3) відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати п\’яти метрів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code