Науково-практичний коментар до ст. 200 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 200 Кодексу законів про працю України

Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді
Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) підприємства, установи, організації і власник або уповноважений ним орган розглядають питання про заохочення молодих працівників, розподіл для них житла і місць в гуртожитках, охорону праці, їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором.
Коментар:
1. Встановлюючи загальну вимогу про участь представника молодіжної організації підприємства у вирішенні питань, які стосуються молоді, ст. 200 КЗпП не визначає конкретних умов такої участі. Такі умови повинні передбачатися колективним договором. Закон передбачає участь представника молодіжної організації в розгляді відповідних питань. Формулювання \”розгляд\”, на наш погляд, вжите в найширшому розумінні. Розгляд може означати щодо статті, що коментується, лише участь в обговоренні власником і виборним органом первинної профспілкової організації відповідних питань, надання представникові молодіжної організації можливості висловити свою думку. Колективним договором може бути передбачене не лише надання представникові молодіжної організації можливості висловитися під час обговорення питань, але й одержання згоди представника молодіжної організації на прийняття відповідного рішення.
2. Молодіжна організація, про яку мова йде в статті, що коментується, повинна бути належно легалізована відповідно до Закону \”Про об\’єднання громадян\”. Якщо це передбачено установчими документами всеукраїнських і міжнародних об\’єднань громадян у місцевих органах, реєструються місцеві осередки таких об\’єднань (ст. 14 Закону \”Про об\’єднання громадян\”). На власника не покладаються будь-які обов\’язки щодо сприяння створенню молодіжних організацій за місцем роботи.
Організаційно, відповідно до законодавства, неоформлені групи молоді відповідно до ст. 200 КЗпП не мають будь-яких прав, що випливають із цієї статті.
3. Як суб\’єкт, який повинен брати участь у розгляді питань, зазначених у цій статті, названий представник молодіжної організації. Очевидно, що представник молодіжної організації може бути індивідуальним або колективним. Природно, його повноваження повинні бути належно оформлені відповідно до статуту молодіжної організації (протоколом зборів членів організації або засідання його органу, рішенням тощо).
4. Відповідно до ст. 144 КЗпП заохочення застосовуються спільно або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Колективним договором може бути передбачене подання представником молодіжної організації кандидатур на заохочення, запитування думки представника молодіжної організації з приводу заохочення працівників, які належать до категорії молоді, участь представника молодіжної організації в спільному обговоренні та прийнятті рішення про заохочення працівників власником з участю виборного органу первинної профспілкової організації, одержання згоди представника молодіжної організації на заохочення таких працівників тощо.
5. Ст. 52 і 53 Житлового кодексу України, пункти 58 і 59 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР передбачають участь виборних органів первинної профспілкової організації у вирішенні питань надання жилих приміщень і визначена форма такої участі. У спільному засіданні власника і виборного органу первинної профспілкової організації, присвяченому вирішенню питань про надання жилих приміщень, участь представника молодіжної організації обов\’язкова, якщо в числі претендентів на жиле приміщення є член цієї організації. Питання про характер повноважень представника на такому засіданні повинне бути вирішене у колективному договорі (згода представника може бути визнана обов\’язковою, представникові молодіжної організації може бути надана можливість висловити свою думку тощо).
6. Правило про участь комітету комсомолу в прийнятті спільного з власником і виборним органом первинної профспілкової організації рішення про надання місць у гуртожитках (ст. 128 Житлового кодексу України) чинність втратило. Застосовувати це правило за аналогією до інших молодіжних організацій було б недопустимим. Водночас сторони колективного договору вправі передбачити форму участі представника молодіжної організації у вирішенні питання про надання місць у гуртожитках молодим працівникам.
7. В силу статті, що коментується, в розгляді питань охорони праці, рішення щодо яких приймаються власником і виборним органом первинної профспілкової організації, повинен брати участь представник молодіжної організації.
8. Про звільнення молодих працівників у коментованій статті мова йде не в тому розумінні, як це передбачено ст. 198 КЗпП. Ст. 200 КЗпП припускає участь представника молодіжної організації в попередньому вирішенні питань про звільнення працівників, а не про дачу згоди на звільнення молодих працівників. Представник молодіжної організації може залучатися до розгляду питань звільнення конкретних молодих робітників і у випадках, які не вимагають погодження звільнення з виборним органом первинної профспілкової організації або з органом, передбаченим ст. 198 КЗпП.
9. У силу ст. 250 КЗпП підприємства і організації повинні відраховувати профспілковим органам кошти на культурно-масову і фізкультурну роботу. Підприємства і організації мають також відповідно до статуту право безпосередньо витрачати на ці цілі частину прибутку (без перерахування її на рахунок первинної профспілкової організації). У силу ст. 200 КЗпП представники молодіжної організації повинні залучатися до вирішення питань використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної роботи, які виділяються безпосередньо власником. Саме ці кошти витрачаються власником за участю виборного органу первинної профспілкової організації і представника молодіжної організації. До вирішення питань витрачання коштів, які перераховуються підприємством (організацією) первинної профспілкової організації, власник і представник молодіжної організації можуть не залучатися.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code