Науково-практичний коментар до ст. 206 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 206 Кодексу законів про працю України

Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією
Робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, присвоюється кваліфікація відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надається робота відповідно до набутої ним кваліфікації та присвоєного розряду.
Коментар:
1. Право на присвоєння кваліфікації відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик виникає в робітника за умови успішного закінчення виробничого навчання. Здача кваліфікаційного іспиту, результати якого оформляються у встановленому порядку, є підставою для видання наказу про присвоєння працівникові кваліфікаційного розряду. Про присвоєння працівникові, який успішно пройшов виробниче навчання, кваліфікаційного розряду за відповідною спеціальністю робиться запис у трудовій книжці з посиланням на номер і дату наказу (п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників). Право присвоєння кваліфікації робітникам мають лише ті підприємства, які у встановленому порядку отримали відповідну ліцензію (п. 3 Порядку ліцензування освітніх послуг).
2. Право вимагати надання роботи відповідно до набутої спеціальності і присвоєного розряду є суб\’єктивним правом, яке захищається у встановленому порядку. Водночас і власник не позбавляється права захищатися, наприклад, шляхом скорочення відповідної штатної одиниці. Правда, скорочення буде проблематичним, якщо кваліфікаційний розряд за відповідною спеціальністю присвоєно працівникові, направленому на підприємство на виробниче учнівство і роботу в рахунок квоти, оскільки ліквідація робочого місця в такому випадку можлива тільки за погодженням з державною службою зайнятості (п. 13 Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code