Науково-практичний коментар до ст. 212 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 212 Кодексу законів про працю України

Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах
Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
Коментар:
1. Право вимагати приєднання щорічних відпусток до часу проведення навчальних заходів, зазначених у частині першій ст. 212 КЗпП, мають працівники, які навчаються без відриву від виробництва у всіх видах навчальних закладів. Таке право працівники мають і в тих випадках, коли вони не належать до категорії тих, хто успішно навчається.
2. Щорічні відпустки відповідно до частини першої ст. 212 КЗпП підлягають, за бажанням працівника, приєднанню не обов\’язково до часу додаткової відпустки у зв\’язку з навчанням. Працівники, які не належать до категорії тих, хто успішно навчається, але зберігають статус тих, що навчаються, можуть не мати права на додаткову відпустку у зв\’язку з навчанням. Але вони мають право на приєднання щорічних відпусток не до часу відпусток у зв\’язку з навчанням, а до часу проведення настановних занять, лабораторних робіт, складання заліків та іспитів.
3. Обов\’язок зазначеного \”приєднання\” діє \”при наданні працівникам… щорічних відпусток…\”. Це формулювання частини першої ст. 212 КЗпП повинно розумітися таким чином, що при відсутності обов\’язку надати щорічну відпустку за перший робочий рік до закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві не існує й обов\’язку приєднати її до часу проведення навчальних заходів, зазначених у частині першій ст. 212 КЗпП (зауважимо, що відповідно до п. 7 частини сьомої ст. 10 Закону \”Про відпустки\” право на щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві мають лише ті, хто успішно навчається в закладах освіти).
4. Перелік навчальних заходів, до часу яких повинна приурочуватися відпустка, – це настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів у вищому навчальному закладі, час підготовки та захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. На час проведення цих заходів у закладах освіти особам, які навчаються без відриву від виробництва, надається додаткова оплачувана відпустка в межах встановленої законом тривалості. До неї і приурочується надання щорічної відпустки. На вимогу працівника щорічна відпустка повинна бути надана йому безпосередньо після закінчення додаткової оплачуваної відпустки у зв\’язку з навчанням або з таким розрахункам, щоб відразу після закінчення щорічної відпустки була надана відпустка у зв\’язку з навчанням.
5. Для працівників, які навчаються в загальноосвітніх вечірніх (змінних) і заочних школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання, частина друга ст. 212 КЗпП передбачає ще один варіант використання щорічних відпусток у зручний для працівників час: за бажанням таких працівників щорічні відпустки повинні надаватися їм з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчальних занять у школах. Право на таку пільгу мають всі ті, хто навчається в названих навчальних закладах незалежно від успішності.
6. Право на використання відпустки до закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві частина третя статті, що коментується, і п. 7 частини сьомої ст. 10 Закону \”Про відпустки\” надає тим, хто навчається без відриву від роботи у всіх навчальних закладах. У той же час цим правилом встановлені й обмеження: 1) таке право мають лише особи, які навчаються успішно; 2) таке право працівники мають у випадках приєднання щорічних відпусток до часу проведення відповідних навчальних заходів.
7. Тими, хто успішно навчається у вищих навчальних закладах, на підставі п. 3.12 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах варто визнати тих студентів, які не мають оцінок \”незадовільно\” за підсумками семестрового контролю на момент виникнення відповідного права. Про поняття \”ті, хто успішно навчається\” у середньому загальноосвітньому навчальному закладі див. п. 1 коментаря до ст. 209 КЗпП.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code