Науково-практичний коментар до ст. 213 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 213 Кодексу законів про працю України

Стаття 213. Додаткова відпустка у зв\’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах
Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.
Коментар:
1. Право на відпустку у зв\’язку з навчанням у професійно-технічних закладах освіти мають працівники, які навчаються у вечірніх (змінних) професійно-технічних закладах освіти, на вечірніх (змінних) відділеннях (у групах) при денних професійно-технічних закладах освіти. Під професійно-технічними закладами освіти розуміються професійно-технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійно-технічні училища, учбово-виробничі центри, центри підготовки робітничих кадрів, учбово-курсові комбінати, інші типи закладів, які навчають робочих професій (ст. 31 Закону \”Про освіту\”; ст. 18 Закону \”Про професійно-технічну освіту\”).
2. Ст. 213 КЗпП і ст. 14 Закону \”Про відпустки\” право на додаткову оплачувану відпустку надають тим, хто успішно навчається.
3. Тривалість відпустки, наданої у зв\’язку з навчанням у професійно-технічних закладах освіти для підготовки та складання іспитів, складає 35 календарних днів протягом року. Оскільки ця відпустка надається у зв\’язку з навчанням, під роком варто розуміти навчальний рік, а не календарний, і, тим більше, не робочий рік, що дає право на щорічну основну відпустку повної тривалості. На це прямо зазначається в ст. 14 Закону \”Про відпустки\” (у редакції від 2 листопада 2000 р.).
4. Оскільки законодавець пішов шляхом уніфікації порядку оплати додаткових відпусток, наданих у зв\’язку з навчанням без відриву від виробництва, при зміні редакції ст. 213 КЗпП Законом від 18 вересня 1998 р. з неї виключена вказівка на розмір оплати часу відпусток, наданих відповідно до коментованої статті.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code